Slová

46 13 0

Nemyslím si, že viem písať,
ale rada len
splietam
spriadam
zmotávam
zamotávam slová.
Lebo nie je vec,
ktorá by nemohla byť znova nová
a zo starých slov budú básne mladé.
Je mi to jasné.
Nebudú to
dokonalé
srdcervúce básne.
Ale budem sa snažiť.

Básne a iné psaníčkaRead this story for FREE!