Sweet Serendipity Part 5

696 64 19

After six months...

Napangiti si MM  nang makita ang isang box ng chocolate sa table niya.

"Sabi ko na e!" sabi niya sa sarili.

"Wow huh! MM ang haba ng hair merun ng chocolate galing Germany tapos pabulaklak pa!" sab ni Patricia.

"Kanino naman nanggaling yan?" maasama ang tingin ni Mye ssa bulaklak na hawak niya.

"Yung Chocolate hindi mo ba itatanong kung kanino galing?" pang-iiba ni MM sa topic.

"Ganda naman niyan, mukang isang dosena pa, ang aga nang manliligaw mo. Naksksinggit ka!" sabi nni Patricia.

"Gusto mo ba? Sayo  na lang!" sabay abot ni MM ng ponpon nang rosas.

"Huh!" nagtatakang sabi ni Patricia na kinataas naman ng kilay ni Mye.

"Gusto mo diba? Kaya kunin mo na kaysa naman sa basurahan lang ang makinabang niyan!" nakangiting hinatak ni MM ang kamay ni Patricia at nilagay ang bulaklak saka tumalikod at umupo sa lamesa niya.

Tiningnan ni MM ang box ng chocolate saka ngumiti. Lumapit si Mye sa kanya at pinakatitigan siya.

"Paki sabi sa pinsan maraming salamat sa chocolate pang-anim na beses na ito simula ng huling kami nagkita. Hindi naman ako tumaba  kaya pakisabi last na sana ito!" sabi ni MM sa kaibigan.

"Wala kang balak ikwento ang tungkol sa bulaklak noh?" tanong ni Mye.

Ngumiti si MM saka umiling.

"Maganda ang umaga para sirain ko pa kaya mas maganda huwag mo na lang alamin total hindi rin naman importante yun. Huwag kang mag-alala okay na ako  ang puso ko pero ibig sabihin nun aariba na naman siya. Kaya tigilan mo ang pag-aalala sa akin!" sabi ni MM.

Tiningnan lang siya ni Mye ng ilang minuto saka tuluyang naupo sa table niya.

Nagkunwari naman si MM na busy siya pero ang totoo laman ng isip niya ang nagbigay nang bulaklak sa kanya.

Flashback...

Pababa na siya ng main lobby nang makita niyang may kumusyon doon. Hindi na sana niya papansinin yun kung hindi niya nakita si Marco.

"Dumating na pala siya!" sabi ni MM.

Tumakbo siya pupunta doon para batiin ito.

"Hindi ba pinagbawalaan na kita rito?" seryosong tanong ni Marco.

"Uy anak ka lang nang may-ari kaya huwag kang umastang pag-aari mo na itong lugar na ito. Saka hindi naman ikaw ang pinunta ko dito kaya pwede ba awatin mo itong mga SG nyo!" sigaw na kausap nito.

"Michael?!" nagtatakang tanongni MM.

"O ito na pala ang hinihintay mo, pwede mo siyang kausapin pero sa labas ng building na ito MM!" sabi ni Marco sa kanya.

"Ang yabang talaga!" naaiinis na sabi ni Michael.

"Michael!" sita ni MM.

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!