Love Scenario - iKON

3K 22 0
                         

sarangul heta uriga mana
ji-uji mothal chu-ogi dwetda
bolmanhan melodurama
gwenchanun gyolmal
gugomyon dwetda
nol sarangheta

uriga mandun love scenario

ijen jomyongi kojigo
m

ajimak pe-ijirul nomgimyon
joyonghi magul nerijyo

ei gwenchanchimanun ana
ibyorul majuhandanun gon
onuri-oton uriye ojee donun ne-iri obtanun gon
apugin hedo do kurosum sangchoga dotnanika ye
nol saranghetgo sarang badasuni nan igolo dweso

na saragamyonso gakumshik to-orul gi-ok
gu ane nega itamyon gugomyon chungbunhe

sarangul heta uriga mana
ji-uji mothal chu-ogi dwetda
bolmanhan melodurama
gwenchanun gyolmal
gugomyon dwetda
nol sarangheta

uriga mandun love scenario
ijen jomyongi kojigo
majimak pe-ijirul nomgimyon
joyonghi magul nerijyo

galbipyo sa-isa-iga jiritjirithan nukim
na sarangbatgo isumul alge hejunun nunbit
no-ege cham manido bewota banjogul chewota
gwagoro dugi-en nomu sojunghan sarami-ota

na saragamyonso gakumshik to-orul gi-ok
gu ane nega itamyon gugomyon chungbunhe

sarangul heta uriga manna
ji-uji mothal chu-ogi dwetda
bolmanhan melodurama
gwenchanun gyolmal
gugomyon dwetda
nol sarangheta

nega bolso guribjiman guriwohaji anuryo he
han pyone yonghwa tasuheton
bomuro norul gi-okhalge

uriga mandun love scenario
ijen jomyongi kojigo
majimak pe-ijirul nomgimyon
joyonghi magul nerijyo

urin apado hebwatgo
usubge jiltudo heso
michin dushi saranghetgo
uri i jongdomyon dweso

sarangul heta
uriga mana
gugomyon dwetda
nol sarangheta

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now