317 dni

525 88 6

Ja: JAK TO CHCESZ OBEJRZEĆ FILM O THANOSIE

Brat: tak

Ja: Czekaj, CZY TY LUBISZ THANOSA?!

Brat: tak...

Ja*triggered*

TWOJA EDUKACJA BRACIE POSZŁA W BARDZO ZŁYM KIERUNKU!

~~~

(To białe takie co skacze to ja😂)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(To białe takie co skacze to ja😂)

Mamy wakacje, czy to nie cudowne?

Wszystko niby ok, tylko ciągle leje:/

(Zostało 317 dni!)

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!