320 dni

594 82 9

Zostało 320 dni do Avengers, a my świętujemy dziś dzień ojca!

Zostało 320 dni do Avengers, a my świętujemy dziś dzień ojca!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Co z tego że to nie jest jego ojciec)

A na Ace Comic Con w Seattle jest i Hemsworth, i Holland, i Hiddleston, i Olsen, i Bettany i Stan...

No jak tu żyć..

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!