325 dni

547 109 2

Ktoś: Co? Nie ma czegoś takiego jak „fanboy" co ty!

Ja: Okej, to wytłumacz TO!:

Ja: Okej, to wytłumacz TO!:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!