CHAPTER SIX

2.7K 34 14


"I'll think about it."

Really?! That's you're best way to say no? Damn it! You have issue with saying no Ria..

Halos sabunutan niya ang sarili dahil sa katangahan niya. Bakit di na lang niya sinabing hindi siya pwede? Na marami siyang inaasikaso. Na sa sobrang dami, hindi siya ma-enjoy ang pananatili sa isla. Ni hindi nga siya makapag-beach o maki-hang-out sa mga taga-isla kahit gustong gusto niya. Bakit di na lang siya umalis at talikuran ito?

"Okay! I'll look forward to it." Lalong lumapad ang ngiti nito at inilahad ang kamay. "Shall we? Let's go inside."

Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito pero bigla namang hinablot nito ang kamay niya. "Okay lang ba?"

Napatango na lang siya. God! No!!

"Alright," His smile sent a chilling effect on her. A delicious chill that she don't want to tolerate.

🌸🌸🌸🌸🌸

"He ask me out on a date, what should I do?" Hindi mapakaleng tanong niya sa kausap sa telepono.

"HA!? Anong sabi mo?!" Malakas na sigaw ni Ginger.

"Yes siya mismo. What should I do Gin? hindi rin naman pwedeng iwasan ko lang siya. And yet I don't know how should I approach him or interact with him. Kung alam mo lang, kanina pa ako kinakabahan sa kanya. I don't know why pero kapag siya ang kausap ko, naba-blanko ako."

"Oh my Gosh! Really? Don't tell me hanggang ngayon ba?"

"Don't start with me Gin." She rolled her eyes and leaned on the handrail.

"As if naman na nakikipaglaro ako, you will not feel that way kung wala ka nang nararamdaman sa kanya. How can you even fell for him when he just played with you? Alam mo Ria, matindi na yan. I want you to move on with your failed relationship pero hindi ko naman sinabing mag-rebound ka sa guy na gumago sa'yo."

"Okay, are you done? Kasi hindi naman ganun yung nangyayari. I don't like him okay, kaya nga iniiwasan ko siya as much as possible. Pero ayoko namang i-turn him down kada yayayain niya ako kasi feeling ko para akong nagi-guilty which is not about my past with him, sa tingin ko naman kasi, hindi talaga niya ako maalala eh. So I don't think it's good to show acrimony towards him." Paliwanag niya.

"Hay ewan ko! Bahala ka na nga. Pero kapag sinaktan ka niya, ako talaga ang kauna-unahang babatok sa'yo. 'Wag kang iiyak-iyak dyan ah."

"Ginger naman eh," ungot niya.

Bumuntong hininga ito. "Okay, i-describe mo kung paano ka niya in-approach."

Napaisip siya. Inalala niya yung nangyari kanina. "Ahm, I think he was cool and just like the usual guy. Tipikal na 'pwede ka bang i-date?' mga ganun."

"I mean his disposition. Did he hint something that perverted or basta alam mo na.."

"Okay, he was not like that. He approached me in a decent and friendly way. He was somewhat giddy to the point na para siyang high school boy asking a girl on a date. He was ecstatic, he even offered if he can take me home. I declined it of course, but he insisted me to grab a coffee with him tomorrow. I said yes, he won't let me go without saying yes."

"Okay, he's persistent pursuer. A typical gigolo style. Here's what you will do.."

Pinakinggan niya ang mga sinasabi ng kaibigan at ilang mga tips nito. Napaarko pa ang kilay niya sa ilan pero yung iba, tinandaan niya.

"Oh, binigyan na kita ng mga 'the moves' ikaw na lang ang may problema kung pumalya pa yan. Foolproof yan."

"Oo na, if I know naman may binabasa kang guide book ni Dr. Phil."

Stallion Island Adaptation series Trent CastilloRead this story for FREE!