Chapter 26

759K 15.3K 10.8K
                  

Chapter 26
Stranger

Napuno ng sari't-saring bulungan ang aking tenga magmula nang makarating ako sa Sarto at nakakasalubong ang mga kakilala ko.

Some are greeting me but some are busy murmuring about me and Brendt who's currently with me right now.

Mas lalo lamang naging malala ang bulungan ng makapasok na ako sa departamento kung saan ako dati nakapuwesto. Kailangan ko itong daanan bago marating ang opisina ng ipinunta ko rito.

Binaliwala ko nalang ang pagbubulungan nila at dire-diretso patungo sa office ni Sean. Tumayo ang kaniyang secretary nang makita akong parating. Napaawang ang kaniyang bibig nang makita ako.

"Sandra." she greeted me.

I smiled at her. "Nandiyan ba ang boss mo?" I asked her.

Nag-aalangan naman siyang tumango. "Nandiyan din si Ma'am Shannen at Sir Viñas." dagdag niya.

Kusang bumagsak ang aking balikat nang marinig siyang binanggit ang pangalan ni Shannen.

I was right! They are together. He's with Shannen, but why didn't he sign the annulment papers before?

"Papasok ako." sabi ko naman at agad itong tumayo upang harangan ang pintuan.

Binalik ko naman ang tingin ko sa kaniya at nagtaas ng kilay.

"Baka may importante silang pinag-uusapan, Sandra." sabi niya. "I'll inform Sir Sarmiento first. Baka makagalitan ako dahil hinayaan lang kitang pumasok."

"Ako ang bahala sa'yo." sabi ko naman. "Hindi ka papagalitan ni Sean. I'll assure you that. Kaya please lang. Let me in."

Napabuntong hininga naman siya at mukhang wala ring nagawa. If she will still prohibit me to enter the office then I will have to force myself inside that room.

Tumabi ang secretary ni Sean upang makapasok ako sa office. Nilingon ko naman si Brendt at tinanguan niya ako upang sabihing buksan ko na ang pintuan.

I already made up my mind. The moment that I open this door, it means that I'm willing to open the past up again. Handa akong balikan ulit ang mga masasakit na nakaraan. Noong una'y natakot ako dahil sa mga maaaring maramdaman ko, pero tuwing inaalala ko kung bakit ako umalis nung umpisa palang ay muli akong nagkakaroon ng lakas ng loob dahil alam kong hindi niya na ako mahihila pang muli pabalik sa kaniya.

Nang makausap ko si Ashley ay napuno ang utak ko ng mga katanungang hindi ko alam kung magkakaroon ba ng mga kasagutan.

I suddenly became hungry and desperate for answers that why I decided to come here. I want to know why he didn't sign the annulment papers. May mga bagay din akong gusto kong mapatunayan at alam kong malalaman ko lang ang lahat kung muli akong makikipagkita sa kaniya.

Maraming sinabi si Ashley na tama... I mean lahat ata nang sinabi niya ay tama at talagang tumatak sa isipan ko.

I let out a deep breath before opening the door.

Laughter turned into silence in a matter of milliseconds the moment I entered the office.

Dumaan ang aking tingin kina Shannen at Sir Viñas na ngayo'y nagulat sa aking pagdating bago ito makarating kay Sean.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon