For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Kế hoạch năm học (dùng cho trường tiểu học)

12.1K 1 0

Phòng GD & ĐT [địa danh]

Trường TH [địa danh] CộNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Năm học 2010 - 2011

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Phòng GD - ĐT [địa danh]

Căn cứ vào dự thảo kế hoạch năm học 2010 - 2011 của trường TH [địa danh].

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2009 - 2010 và tình hình thực tế của Trường TH [địa danh].

Bộ phận chuyên môn của Trường đề ra kế hoạch 2010 - 2011 như sau:

A. Đặc điểm tình hình:

- Tổng số phòng học: 9 và 1 phòng dự bị.

- Số lớp và số học sinh:

Khối lớp 1 2 3 4 5 Tổng số

Số lớp 4 5 3 3 4 19

Số HS

- Tổng số giáo viên hiện có: 19/ 19 lớp. Giáo viên chuyên nhạc xuống làm giáo viên chủ nhiệm.

- Chất lượng HS:

+ Cuối năm học 2009 - 2010 có tất cả 11 em rèn luyện thêm trong hè, nhà trường đã tổ chức ôn luyện và cho thi lại. Kết quả có 6 em được xét duyệt lên lớp, 10 em lưu bang. trong thời gian ôn tập và kiểm tra lại, các em chưa được sự quan tâm từ phía gia đình nên các em ra lớp chưa đủ và vắng mặt trong các lần kiểm tra, mặt dù đã được vận động từ phía GVCN. Số học sinh thi lại được lên lớp vẫn còn đọc yếu viết chậm hơn các bạn, nhất là ở môn Tiếng Việt. Số học sinh tuyển mới lớp một có khoảng 6.5% chưa qua lớp mẫu giáo, là học sinh khác chuyển đến, gia đình chưa quan tâm, nơi ở chưa ổn định. Một số trong các em có khả năng tiếp thu kém. Giáo viên lớp một rất vất vả trong việc hướng dẫn các em.

- Chất lượng khảo sát học sinh đầu năm 2010 - 2011, tổng số , vắng

Khối TSHS TSHS dự KS Môn Xếp loại

Giỏi Khá TB Yếu

1 Tiếng Việt

Toán

2 Tiếng Việt

Toán

3 Tiếng Việt

Toán

4 Tiếng Việt

Toán

5 Tiếng Việt

Toán

Cộng Tiếng Việt

Toán

Điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập:

- Sách giáo khoa: 100% giáo viên và học sinh có đủ.

- Sách giáo viên: 100% giáo viên có đủ sách (còn thiếu tài liệu tham khảo).

- Đồ dùng dạy học biểu diễn môn Toán - Tiếng Việt lớp một: đủ.

- Đồ dùng dạy học biểu diễn môn Toán - Tiếng Việt lớp hai-ba: đủ.

- Đồ dùng học tập thực hành Toán - Tiếng Việt lớp một: 92/ tỷ lệ.

Kế hoạch năm học (dùng cho trường tiểu học)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!