02

1.2K 87 1
                  

jiMIN

tykkää kommentoi jaa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

tykkää kommentoi jaa

hoseoksbae, taekookislife ja 143 muuta tykkäävät tästä

mun baby oN NIIN SÖPÖ MÄ ITKEN KATTOKAA SEN HYMYÄ MÄ VAAN HALUUN HALATA SITÄ MÄ OON NIIN PEHMO

katso kaikki 23 kommenttia

hoseoksbae park jimin pehmeenä?? uutisia mun korville
taekookislife se näyttää niin nätiltä
namjoonswife SULOISTA
peachseokjin sun miehes näyttää hyvältä
jiMIN @.peachseokjin 100% samaa mieltä

Blocked - Yoonmin (Finnish translation)Where stories live. Discover now