AUTHOR'S NOTE

7.3K 98 31
                         

Uunahan ko na po kayo. Marami pong typographical at grammatical errors ang story na ito kaya pakiintindi na lamang po. Nobody's perfect ika nga.

Kung may mga katanungan, comments or feedbacks man kayo regarding this story, feel free to leave it on the comment section of every part of this story or just pm me on my facebook account or dm me here in this account I am using to update a story on wattpad.

Thartz WP ang account name ko sa facebook kaya kung may gusto kayong sabihin na hindi ninyo masabi sa comment section or dito sa wattpad, just message me.

Enjoy Reading.

Date Started: May 26, 2018
Date Completed: October 21, 2018

The Revenge of a NerdTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon