Chapter 25

806K 15.6K 4.7K
                  

Chapter 25
Dual

"Mommy, are we going in now?"

Hindi ko alam kung pang-ilang tanong na 'yan ni Lyrae dahil kanina pa niya ako kinukulit sa kakatanong kung magb-board na daw ba kami magmula nang makarating kami dito sa airport.

She's just so excited about going to Manila. Ayaw na sana namin siyang isama ni Brendt pero alam kong sobrang matatagalan kami bago makabalik ng Davao at hindi rin mapapanatag ang loob ko kung iiwan namin si Lyrae sa mga yaya niya.

"Just wait a little bit more, Rae..." kalmado kong sabi at hinatak ang anak ko papunta sa akin. "Just stay still."

Kinandong ko siya sa aking hita at panay pa rin ang kaniyang galaw. Talagang hindi na niya matago ang excitement niya.

"Excited na po ako." she said.

"I know that you're too excited pero... tanong lang ni mommy ah." sabi ko naman. "Why is it that you're so excited to go to Manila?" I curiously asked.

"Diba po... sabi niyo po... doon po kayo nakatira." medyo putol-putol niyang sabi. "Gusto ko rin pong... doon tumira."

I really like it when she tries to speak in Tagalog dahil mas hasa siya sa pagsasalita ng Ingles.

What's so good about living in Manila?

Mas gusto ko pa dito sa Davao dahil peaceful at mas marami ang magagandang sceneries and landmarks kesa sa Manila na tadtad ng buildings at polusyon.

"Rae, you've been to Hongkong and San Francisco when we visited your Lolo. Those places are way more beautiful than Manila." sabi ko naman. "Kahit dito sa Davao ay mas maganda kaysa doon."

"Kahit na po, Mommy." she frowned and pouted her cherry thin lips. "I want to live there po eh." pilit niya sa kaniyang rason kung bakit gusto niyang makapunta ng Manila.

"Even if we will go there, Davao will always be our home, Lyrae." sabi ko naman. "Mommy just have to do some things there. After that, we will go back to Davao. Tayong tatlo ng Daddy Brendt mo."

"But... Manila is also our home right?" she asked.

Yes, darling. Your real home's in Metro Manila because this is where your real father lives but I can't tell you about it yet.

"Of course, Manila's also our home." nagulat ako sa biglang pasulpot nang nagsalitang si Brendt. "Here, baby. You must be hungry. Kanina ka pa kumain." he told her and gave her a chocolate bar and bottled water that he bought.

"Thank you, Daddy!" Lyrae cheerfully thanked Brendt. "Do we have many houses there, Daddy?" kuryosong tanong ng anak ko.

Tumabi naman sakin si Brendt at binigyan din ako ng bottled water. I smiled to thank him as he answered his daughter's question. "Well, I have a house there and as well as your mother and grandfather's house." sagot naman ni Brendt. "Ikaw ang bahala kung saan mo gustong tumira. May condo rin kami ng mommy mo if you want. Malapit sa mga mall 'yon and other landmarks." dagdag pa niya.

Lyrae was struggling to open the cap of her bottled water but Brendt immediately opened it for her.

"Gusto ko po sa lahat."sagot naman ng anak ko. "Pero gusto ko pong tumira muna sa bahay niyo po, Daddy. Sabi po ni Lolo before, may swimming pool daw po kayo eh."

Madalas kasing magbonding si Tito Anthony, Brendt's dad, at si Lyrae. Lagi kasi siyang bumibisita rito sa Davao. Kaya sunod ang layaw ng batang 'yan eh. Mahal na mahal ng dalawa niyang lolo. Kaisa-isang apo ba naman eh.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon