331 dni

607 105 36

Kiedy producenci Marvela ogłaszają, że postacie, które zginęły pozostaną martwe.

Ja:

TROCHĘ SMUTNE

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


TROCHĘ SMUTNE.
Niedługo kolejne teorie...😏

Ps. Jeżeli ktoś ma własne koncepcje jak to może być w Mścicielach 4 to niech pisze w komentarzach, na prywatnej wiadomości czy gdzieś to postaram się wziąć to pod uwagę, oznaczyć osobę i cyk, do rozdziału:)

Pps. Tak, mam taką grupkę „Ghost Busters" która pomaga mi w teoriach😏

Ppps. Oni sami się nazwali „Ghost Busters" żeby nie było

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!