Chapter 1 - Hell Day

17.2K 285 28
                  

#CrazyGirlsVSDelinquentBoys


Chapter 1 - Hell Day

Chapter 1 - Hell Day

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.(3-D's Classroom)

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

(3-D's Classroom)
___CRAZYGIRLS___ 

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

___CRAZYGIRLS___ 

Maagang maaga pa lang ay may nabalitaan na namang isang bagong teacher ang napagtripan ng section 3-D, at ang sabi pa ay pinagbubugbog daw ito ng mga studyante habang ito ay nagpapakilala sa harapan ng mga studyante niya, at ang sabi pa hindi raw kasi nagustuhan ng mga studyante ng Class 3-D iyong teacher o sandyang trip lang nila na gawin iyon. 


" Sir, mag re-resign na po ako sa pagtuturo dito. Naku, parang awa niyo na po! Hindi mga studyante ang mga batang iyon, kundi mga basagulero at basagulera. " Pakiusap naman ng nabugbog na teacher sa Principal.

Crazy Girls VS Delinquent BoysTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon