Chapter 24

752K 14.8K 3.6K
                  

Chapter 24
Manila

"What?!" I sternly asked in disbelief.

Si Brendt sa tabi ko ay mukhang hindi makapagsalita nang dahil sa kaniyang nalaman. I wanna know what's going on his mind right now. I guess I let him down again, but I'm going to bring him up again.

"What are you talking about?" hindi ko maiwasan ang pagtaas ng aking boses. "I'm still married? There must be a mistake!"

I just can't believe it! It's been five years. I should've heard something from Ashley about this if it's true pero wala naman.

"Opo..." magalang at kalmadong sagot sa akin ng babae. "Iyon po ang nakalagay sa civil status niyo dito nang tignan ko po ang records niyo. You're married with..." she trailed and looked at the screen before raising her gaze at me again. "Mr. Sean Jacob Sarmiento."

Bumagsak naman ang aking balikat nang marinig ang kaniyang pangalan. Hindi ko alam kung dapat ko na bang paniwalaan ang naririnig ko ngayon.

Akala ko'y okay na ang lahat pero hindi pa pala. I thought I can completely run away from everything that I left behind ngunit mukhang kailangan ko pang balikan ang mga sakit na natamo ko noon.

Hinawakan naman ni Brendt ang aking balikat na dahilan kung bakit ako napalingon sa kaniya at isang ngiti ang ginawad niya sa akin.

I can't help but to feel guilty. I know how force his smile is right now, but I don't know how to make it genuine.

Nilingon niya ulit ang babae sa aming harapan. "Can you refresh it again, Miss? Is it really my fiancée's record?" umaasa pa rin siyang nagkakamali lang ang babae.

The girl deeply sighed like she doesn't what to do just to make us believe. "Mrs. Cassandra Phiel Talavera Sarmiento. Siya po 'yon diba?"

I almost shivered when I heard her say my whole name with Sean's surname. Akala ko'y nabura na ang pangalan niya sa akin ngunit nandoon pa pala.

Labag sa loob namang tumango si Brendt bilang kasagutan at muling napabuntong hininga ang babae.

"Sir, I'm sorry but your fiancée's still married." she repeated. "You two can't process a marriage license unless they're annulled which is a long process at napakamahal din po nang magagastos."

I already lost million because of the annulment papers that I processed and signed five years ago pero wala naman iyong silbi. Ngayon ay kailangan ko nanamang magsunog ng pera para lang buhayin ang lahat at saka muling patayin.

They say that all things happen for a reason. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko na kahit masakit man ay inintindi ko, ngunit ito ata ang kahit kailan ay hindi ko maiintidihan.

"I already processed and signed an annulment papers five years ago. I asked my lawyer to send those papers to my ex-husband." may diin kong sabi. "It's impossible that I'm still married when I should be annulled by now."

Muli namang huminga ng malalim ang babae. Wala akong pakealam ngayon kung naiirita na siya sa akin dahil sa walang katapusan naming pag-uusap. Alam kong paikot-ikot lang ang aming usapan pero hindi ako titigil hangga't sa hindi ko ito lubos na naiintindihan.

"There are three possible reasons, Ma'am." she said and I suddenly became more attentive.

Hindi ko alam pero parang mayroon akong gustong marinig na rason ngunit gusto ko ay sa kaniya iyon manggaling kaysa sa akin.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon