The Son of Demons

207 14 3

Chapter19 (SPG/READ ACCORDING TO YOUR SENSE)

Nang gabing iyon ay may pilyong naglalaro sa diwa ni Aiden.Hindi siya papayag na maunahan siya ng Vivian sa pang-aakit kay Jabez.Sakanya lang si Jabez!Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya ng manipis na nighties.

Hindi na siya nagsuot ng kahit na ano sa loob niyon.Inilugay niya ang kanyang mahabang buhok at hinayaang tangayin lang iyon nang malamig na simoy ng hangin.Sinadya niyang buksan ang bintana sa kanyang tinutuluyang kuwarto.

Hindi naman mapakali si Jabez sa mga oras na iyon dahil kabilugan ng buwan.Natatakot siyang baka mapahamak ang dalaga na ngayon ay nasa katabing kuwarto lang.Tinungo niya ang kinaroonan ni Aiden.

She saw her...very seductive sa manipis nitong suot na pantulog.Napakamot sa batok ang binata.He feel shy!Dahil nakabukas ang bintana ng kuwarto ng dalaga ay nanghimasok na siya sa loob para isarado sana iyon.

Ang akala ni Jabez ay mahimbing nang natutulog ang dalaga ngunit gising pa pala ito at napasigaw nang mapansin siguro nito ang kanyang anino sa may wall ng kuwarto.

"Waahhhhh!Multoooo!Multoool!"malakas na sigaw ni Aiden.Kunway natatakot sa nakita.Ngunit sa bulto palang ng anino ay alam niyang kay Jabez iyon.

Agad namang nilapitan ni Jabez ang dalaga at tinakpan ang bibig nito para patahanin.
"Ssshhhh!Walang multo.Ako to si Jabez!Huwag kang sumigaw baka maka-istorbo tayo,"paliwanag nito.

"Natatakot ako!Natatakot akong mag-isa dito sa kuwarto,"aniya na lalong idinikit ang katawan sa binata.

Kinilig naman si Aiden nang maamoy ang gamit na sabon ng binata.Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso nito.Na kunwaring natatakot talaga.
"Huwag mo akong iiwan dito,please.I'm scared,"malambing niyang sabi.

Nang biglang tinitigan siya ng binata.Tinitigan nito ang kanyang mga labi.Aiden closed her eyes at hinintay na halikan siya ng binata.Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito.

And they started kissing....Mapusok at maalab.
Naglakbay ang mga kamay ng binata sa buong parte ng kanyang katawan.Hinayaan lang iyon ni Aiden.Tinulungan pa nga niya ang binata sa mga ginagawa nito.

Napaliyad siya ng biglang bumaba ang labi ni Jabez sa kanyang leeg pababa sa kanyang malulusog na dibdib.Napaungol siya ng laruin nito ang kanyang mumunting utong na tila nanigas na.

Napakagat-labi siya dahil hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang sarili.Nahihibang na siguro siya.She wanted more than this.Not only kiss and touch but she wanted to feel Jabez in hers.

Napahawak siya sa ulo ng lalaki at idiniin niya ito mula sa paglalasap sa kanyang malulusog na dibdib.Hanggang sa nag-sawa ang binata at pumaibaba muli ang labi nito papunta sa kanyang pusod at sa kanyang pagkababae.

Napasinghap si Aiden nang dinahan-dahang dinilaan ni Jabez ang kanyang pagkababae.
Naitaas niya ang kanyang paa at pilit na isinisipa iyon sa balikat nito.

"Aahhhh!Please!Don't stop!"napipiyok niyang sambit.
Tila nagdedeleryo siya sa ginagawa ng binata sa kanya.Para siyang lalagnatin sa sobrang taas ng init sa sumisingaw sa kanyang katawan.

Ang sinag nang buwan ang tumatanglaw sa kanilang dalawa.Unti-unti na ring natanggal ni Jabez ang kasuotan nito.Kitang-kita na ni Aiden ang kahubaran ng lalaki.Napalunok siya.

Dumagan sa kanya ang binata.Itinaas niya ang dalawa niyang paa para hindi na sila kapwa mahirapan.She again bit her lips while Jabez tried to pushed his beloved penis on her.Napaimpit siya ng daing nang nasaktan ang kanyang pagkababae sa pagpasok ng ari ng binata sa kanya.Tila may napunit roon.

Naikalmot ni Aiden ang kanyang mga kuko sa balikat nang lalaki.She pressed her sharp nails on Jabez shoulder habang gumagalaw ito sa kanyang ibabaw.Hinalikan siya nito ng makitang nasasaktan siya pa rin siya.

"I'm sorry...."nagawa pang sambitin ng binata.

Umiling naman si Aiden..Nawala na ang kirot napalitan na nang sarap..Paulit-ulit siyang napa-ungol tuwing nararamdaman niya ang kakaibang kaligayahan.Sinabayan niya ang bawat galaw ng binata hanggang sa marating nila ang dulo ng kalangitan.

"Aaaahhh!"ungol niya nang binigla ni Jabez ang pagbunot at muling pag-pasok sa alaga nito sa kanya.Tila nahihibang rin ito sa pakikipagtalik sa kanya.

Ipinaibabaw siya ni Jabez at nagpalit sila ng puwesto.Ngayon ay nasa ibabaw siya at si Jabez naman ang nasa ilalim.May pilyong ngiti ang naglaro sa labi ng binata nang makitang pinamulaan siya ng mukha.

"You drive,"kindat nito sa kanya.

"Whaaattt?"hiyang reklamo naman ni Aiden sa lalaki.

"You can do it!"anito na may pilyong ngiti pa rin ito para sa kanya.

Itinukod ni Aiden ang kanyang palad sa dibdib ng binata.Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ang dibdib nito...Ngunit naiilang siya dahil dampi-dampi lang ang kanyang ginawa.Hindi siya sanay.Wala pa siyang karanasan sa pakikipagtalik.

Narinig niya ang mahinang tawa ng binata.Kinagat niya ito.
"Ouch!"daing ni Jabez.

"Kakainis ka!"nakalabing wika niya.

Hinawakan ni Jabez ang kanyang beywang,ang akala ni Aiden ay tutulungan siya ng binata na gumalaw sa ibabaw nito ngunit binuhat siya ng binata at muling inihiga sa kama.

"I'll do it for you,Honey!"malambing nitong bulong sa tainga niya.Saka muling gumalaw si Jabez sa kanyang ibabaw.Muli silang tinangay ng kaligayan hanggang sa paulit-ulit nilang inulit.

It was almost twelve o'clock at hindi napansin ni Jabez ang biglang pagbabagong anyo niya.
Napabarikwas siya nang bangon at umalis sa ibabaw ni Aiden nang makitang tumulis ang kanyang kuko...

Agad siyang umalis sa kuwarto ng dalaga at agad na nagtungo sa kanyang silid.Pumasok agad siya sa lagusan kung saan may sariling tunnel ang kanyang hacienda papuntang kuwadra.Ayaw niyang mapahamak ang babaeng ngayon ay mahal na niya.

Kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili.....hindi siya papayag!

Next.. 😄😄✌

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!