Hoofdstuk 26

105 12 23


Nu de grote last van Alcors schouders was afgevallen, veranderde hij van een terneergeslagen man in een enthousiaste jonge kerel, die in speelsheid niet veel onderdeed voor zijn zoontje. Tómy merkte dat zijn blijheid en hernieuwde levenskracht haar angst overstemden en ze kreeg langzaam aan steeds meer moed.

In de dagen die volgden op haar besluit om mee te werken, werd ze een bijna constante aanwezigheid op de werkvloer. Naast de hal met machines, die zorgden voor het levensonderhoud van de inwoners van de Kelder, was er ook een rond kantoor waar enorme holografische schermen hingen. Alles, van communicatie tot scanregistraties, werd daar in de gaten gehouden. Ook al het nieuws van de oppervlakte kwam daar binnen. Van Graham en diens oudere broer Paul kreeg ze onderwijs in de computersystemen, zodat ze een beetje kon begrijpen wat er zou gaan gebeuren. Mits Irmin zijn toestemming zou geven. Voordat de voorbereidingen ook echt van start konden gaan, moest Tómy eerst haar gevreesde bezoek af gaan leggen. Ze zou alleen samen met Alyanne gaan. Bij dit eerste bezoek waren anderen niet nodig. Ben-Romek had eigenlijk zelf mee willen gaan, maar had op aandringen van zijn werknemers toch die wens laten varen. Elodies heerser zou waarschijnlijk meer op zijn gemak zijn als er geen hooggeplaatste personen meekwamen. Daar had hij namelijk geen bijster goede herinneringen aan.

Alcor had ook aangeboden mee te gaan en even had Tómy met het idee gespeeld dat Josya's aanwezigheid misschien kon helpen. Haar vader zou daar echter zo doorheen prikken. Medelijden opwekken was niet iets wat je bij Elodie's heerser hoefde te proberen. Irmin zou de nood van de schuilers heus wel inzien. Of hij die nood wilde verlichten was een tweede. Het waren tenslotte Tagmaranen, het volk dat Elodie had willen innemen. Dat die beslissing enkel bij de raad had geleden, maakte waarschijnlijk niet heel veel verschil.

Omdat ze niet wist hoe haar vader zou reageren, zag ze ontzettend tegen het bezoek op. Zou het wel bij een bezoek blijven? Misschien nam Irmin de verschuiver in en konden ze nooit meer terug, zou Alyanne dat toelaten? Meteen verwierp ze die gedachte weer. Er moest wel heel veel veranderd zijn, wilde haar vader iemand tegen hun wil vasthouden. Pas toen iemand haar erop attent maakte, ontdekte ze dat ze constant aan het zuchten was. Ze was nog nooit zo blij geweest met de mogelijkheid om haar stem te deactiveren. Af en toe wilde ze alleen maar gillen en dat kon ze nu rustig doen.

---

Op de dag van vertrek keek ze haar reisgezellin van de zijkant aan. Waarom zou dit zoveel voor haar betekenen? De withuidige vrouw was diep in gesprek met enkele medewerkers en had daardoor Tómy's onuitgesproken vraag gemist. Tómy wist het antwoord echter al. Alyanne zou alles overhebben voor de veiligheid en het bestaan van de Kelder. Ze besloot later nog eens te vragen waarom Alyanne bij de Kelder was komen werken. Zou ze zelf een schuiler zijn geweest?

Veel kans om verder na te denken, kreeg ze niet. Alyanne had het kleine doosje om haar linker pols gebonden en hield haar vinger erboven klaar. De coördinaten waren weer netjes teruggezet naar die naast het paleis. Zou het wake of borg zijn op Elodie, het moment dat ze zouden verschijnen? Had Alyanne dat nou gezegd of niet? Straks liep er net iemand langs het platform en schrok die zich dood. Ze keek naar haar kleding. Geen Tagmaraan zou nog kunnen raden dat ze van Elodie kwam. Hoe zou haar moeder reageren? Ze was nu zolang weggeweest. In eerste instantie met het idee om niet meer terug te keren en nu stond ze alweer op het punt een confrontatie aan te gaan met de man, waar ze van begon te twijfelen of ze hem nog wel vader kon noemen. Zou hij haar nog als dochter willen hebben?

Alcor verscheen in de deuropening, Josya op zijn schouders. Ze pasten net niet en Josya boog kraaiend voorover. De man stak een hand op, maar zei niets. Tómy begreep het wel, hij wenste haar succes en was net zo zenuwachtig. Ook zijn toekomst hing van dit gesprek af.

De Nieuwe Wereld 5: Tagmar's OordeelLees dit verhaal GRATIS!