Quan hệ kinh tế quốc tế

2.3K 0 0

Câu 7:Quan hệ kinh tế quốc tế:

Trong thời đại hiện nay việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế đã và đang là một vấn đề rất được chú trọng ở mỗi nước như trên thế giới dã lập ra ASEAN một số nước cùng giúp đỡ lẫn nhau trong đó có VN đó chính là xu thế của thời đại.Đối với nước ta để mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan vì sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệhiện đại hoạt động đặc biệt trong những năm70 trở lại đay,việc quốc tế hoá sản xuất và sản xuất diễn ra rất sôi động được biểu hiện ở các khía cạnh như sự phân công và hợp tác quốc tế giữa các nước ngày càng phát triển như máy bay boing do hàng trăn công ty trrên đất nước tham gia chế toạ,nền kinh tế dất nước ngày càng phụ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ ,sự hình thành kết cấu hạ tầng và chi phí sản xuất quốc tế mhư hệ thống giai thông gồm đủ các ngành như đường biển ,đường sông ...cùng với hệ thống giao thông ,mạng lưới thông tin liên lạc hiịen đại cũng được quốc tế hoá.Không chỉ vậy sự chênh lêch giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong đó có VN đã và đang đặt yêu cầu phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa chúng.Chiến lựoc phát điểm với cơ cấu mở cửa và theo dó là chiến lược thị trường hướng ngoại là lối ra hữu hiệu của các nước có nên kinh tế dang phát triển hiện nay .

*Những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế quốc tế:

-Nguyên tắc bình dẳng :

-Cùng có lợi

-Tôn trọng chủ quyền ,không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước.

-Nguyên tắc giữ vững độc lập,chủ quyền dân tộc và cũng cố sự định hướng XHCN.

Nguyên tắc bình đẳng:

+là một nguyên tắc quan trọng làm nền tảng cho việc hình thành phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước .Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu cầu phải coi mổi quốc gia trong cộng đồng quốc tế là quốc gia độc lập có chủ quyền.

Nguyên tắc cùng có lợi:

+ Trong nền kinh tế thị trường,đặc biệt là thị trường thế giới nguyên tắc bình đẳng giữa các nước sẽ không thể được thực hiện nếu lợi ích kinh tế giữa các nước tham dự không cùng có lợi vì trường hợp này sẽ làm cho quan hệ kinh tế thế giới vi phạm các quy luật kinh tế ,nhất là quy luật giá trị-quy luật vốn có của kinh tế thị trường.

+Nguyên tắc cùng có lợi phải trở thành động lực kinh tế để thiết lập và duy trì lâu dài mối quan hệ kinh tế giữa các nước.

+ Cùng có lợi ích kinh tế là là một trong những nguyên tắc làm cơ sở cho việc thiế kế đường lối quan điển và chính sách kinh tế đối ngoại và luật đầu tư cho nước ngoài ở các quốc gia.Từ đây có thể cụ thể hoá thành những điều khoản lamd cơ sở để kí kết các nghị định thư giữa các nước ,ký kết các hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức kinh tế giữa các nước.

Nguyên tắc tắc tôn trọng chủ quyền ,không can thiẹp vào công việc nội bộ của mỗi nước :

+ nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ đối ngoại giữa các nước nó cũng bắt nguồn từ nguyên tắc cùng có lợi cùng có lợi về kinh tế với tư cách là cơ sở để cùng có lợi ích khác về chính trị ,quân sự xã hội...

De Cuong Chinh TriĐọc truyện này MIỄN PHÍ!