Chapter 23

807K 16.6K 9.2K
                  

Chapter 23
Right Choice

"Lyrae!" I shouted my daughter's name for the nth time already.

"Wait lang po, Mommy!" balik na sigaw niya sa akin mula sa second floor.

Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pagiging matatas magsalita ng anak ko, despite her young age. She's still respectful but still she's a very straightforward child.

Another minutes have passed pero hindi pa rin bumababa ang prinsesa mula sa taas. I'm starting to get impatient.

"Lyrae, I'll count to ten and if you're still not here, I will cancel everything in an instant." I tried to frightened her when I suddenly felt someone's arms wrapping around my waist.

Ipinatong niya ang kaniyang baba sa aking balikat at saka bahagyang tumawa.

"Nag-aalburoto ka nanaman." he warmly whispered on my ears.

I just rolled my eyes and turned to look at him who's now grinning while I'm frowning. He really likes it if Lyrae's pissing me off. Alam niya kasing hindi ko kayang parusahan ang bata at lagi kong pagbibigyan kaya wala akong magagawa kundi ang mainis nalang.

"Pagsabihan mo 'yang anak mo ah?" sabi ko sa kaniya. "Naghihintay na ang mga bisita niya sa garden. Hindi ko alam kung ano pa ang ginagawa niya sa taas."

"Pabayaan mo na." he said. "Bata eh." nagkibit-balikat pa siya.

Pinikit ko naman ang tungki ng kaniyang ilong and he scrunched his nose.

"Masiyado mo kasing ini-spoiled si Lyrae." pagpasa ko sa kaniya ng kasalanan.

Natawa naman siya. "No, I'm not!" he defended.

"Mommy... Daddy..."

Napatigil kami sa pagkukulitan nang sabay kami napalingon kay Lyrae na ngayo'y nakahawak sa railings ng hagdan at medyo hirap sa pagbaba.

Agad namang umaksyon si Brendt at inakyat ang ilang hakbang na agwat nilang dalawa ni Lyrae. Walang hirap niyang binuhat pababa ng hagdanan si Lyrae.

Nang makababa naman sa hagdanan ay inilapag niya si Lyrae.

Lyrae then, twirled for us to see her whole look for her birthday today.

She's wearing a peach dress, making her skin look more radiant. I should compliment my daughter for having a good choice when it comes to her outfits. Mahilig siyang manood ng Barbie at Disney Princesses movies kaya naging mahilig siya sa damit.

She's also wearing a silver tiara on her head with her hair tied in a clean bun. The make up artist we got for her made her look so simple, with the natural make up she put on my daughter's face.

"This will complete your look, my beautiful princess." bigla namang sabi ni Brendt at may kinuha siya sa kaniyang bulsa.

He showed Lyrae a gold necklace that's inside a blue box, labeled Tiffany & Co. It has a crown pendant with three small diamonds.

Isinuot niya kay ang necklace na kaniyang binili. It made my daughter look like a real princess. Well, she really is our princess.

Nang maisuot niya na kay Lyrae ang kwintas ay lumayo siya upang mas makita ito ng maayos.

"Ang ganda-ganda naman ng prinsesa namin." Brendt said in an awe while looking at Lyrae.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon