The Son of Demons

166 14 0

Chapter18

Pagkatapos nilang magluto ng pananghalian ni Yaya Gloria ay sabay-sabay silang dumulog sa hapag-kainan.Ingay lang ng kubyertos at pinggan ang kanilang naririnig.Walang sinuman ang nais bumasag ng katahimikan.

Si Yaya Gloria ang unang nagsalita nang mapansing tahimik silang apat na kumakain.Sinandukan sila ni Yaya ng sabaw nang tinolang manok na may sahog na bunga nang papaya.

"Jabez,"tawag ni Yaya sa binata.

"Po,"gulat niyang sagot.At napahinto sa pagsubo.

"Isama mo na si Aiden sa kuwadra at nang makapasyal naman siya dito.Hindi pa nga niya naiikot itong asyenda,e."

Sabay silang napalingon sa Ginang.Atsaka nagkatinginan.
"Nakakahiya ho kay Jabez,Yaya."ani Aiden nang mapansing hindi sumang-ayon ang binata sa nais ng Ginang.

"Huwag mo siyang intindihin.Bisita kita,no.Basta sumama ka sa kanila ngayon.Bukas ay iikutin naman natin ang asyenda.Dadalhin kita sa gulayan.Kaya huwag ka nang tumanggi."

"Kung okay lang ho kay Jabez,"aniya.

Tiningnan ni yaya Gloria ang binata ng makahulugan.Hindi naman na nakatanggi pa ang binata sa gustong mangyari ni Yaya Gloria.Kung makikipagtalo pa siya sa kanyang Yaya ay lalo lang sasama ang loob nito sa kanya.

Palihim naman na nangiti si Aiden habang tinutulungan si Yaya Gloria sa paghuhugas ng kanilang mga pinagkainan.Oras na matapos sila ni Yaya sa kanilang ginagawa ay aalis na sila papuntang kuwadra para matingnan ang mga alagang hayop ni Jabez.

"May problema si Jabez?"

"Problema?"ani Aiden."Tungkol po ba sa mga alaga niyang hayop?"nagtatakang tanong ng dalaga sa matanda

Umiling si Yaya Gloria.
"Hindi iyon.Ang babaeng dumating,"ani Ginang.

"Hindi ba't siya ang babaeng Vet natitingin sa mga alagang hayop ni Jabez.Iyon po kasi ang dinig ko mula kay Andy."

"Hindi mo alam ang pagkatao niya.Kaya gusto kong sumama ka sa kuwadra at bantayan mong mabuti sa Jabez.Huwag mong hayaang mapag-isa silang dalawa."

"Ho?"aniya."Bakit kailangan ko hong bantayan si Jabez?Mukhang mabait naman si Vivian at paano siya naging problema ni Jabez?"sunod-sunod niyang tanong dahil hindi niya mapagtanto ang ibig sabihin ng ginang sa kanya.

"Malalaman mo rin,hija sa tamang panahon.Kung mahal mo si Jabez.Huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa kanya."seryosong pahayag ng Ginang.

"Pero,kasama rin naman po namin si Andy.Kaya for sure magiging ligtas si Jabez.Huwag po kayong mag-alala Yaya.Maayos po ang lahat hangga't nandito ako,"aniya.

Ewan niya kung tama ba ang kasagutan niya sa Ginang dahil may halong pangamba at takot ang biglang sumaklob sa kanyang dibdib sa mga oras na iyon.

"Hindi na siya dapat pang bumalik dito o nagpakita kay Jabez."

"Sino ho ba si Vivian sa buhay niya,Yaya Gloria?"

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!