The Son of Demons

160 11 0

Chapter17

Sa muling pagbabalik ni Aiden sa hacienda ni Jabez ay hindi niya alam kung anong panganib ang sinuong niya.Sinunod lang naman niya ang utos ng kanyang puso.Hindi niya kayang iwanan ang lalaking ngayon ay minamahal na niya.

"What are you still doing here?"iritadong tanong ni Jabez sa dalaga na ngayon ay kampanteng nakaupo sa sala at iniinom ang tinimplang kape para sa kanya ni Yaya Gloria.

"Hoy!May bagyo pa kaya.Ang lakas pa ng hangin at ulan sa labas.Makonsensiya ka naman.Ayaw ko pang mamatay,"pagtataray ng dalaga.

"What are you trying to explain about?Tumigil na ang ulan at hangin nalang.Para sabihin ko saiyo hindi ka ligtas dito.Now leave!"

"Hindi ako aalis!"matigas na sagot nang dalaga."And why,you keep on telling me I'm not safe here?Is there any problem with my presence.Bakit si yaya Gloria ligtas naman si Manong driver,ako lang yata ang hindi."nakalabing reklamo ni Aiden.

"Dahil hindi mo naiintindihan,"may pagka-inis paring tinig ng binata.

"Ano'ng hindi ko maintindihan.Puwede ba Jabez,alam kung aloof ka sa mga babae.Pero ako na ngayon ang nagsasabi saiyong mahal kita.Do you want me to be your wife,also can?"walang prenong bulalas niya.

"Are you nuts?"ani Jabez.

"Yes,I am!"

"You're crazy."

"Yes,crazy inlove with you!Crazy until I do want to leave you!I'm crazy to----help you from your fears."malungkot na sabi ng dalaga.
"Kung papayag ka lang na----"

Naputol ang nais sabihin ni Aiden sa binata nang biglang makarinig sila ng malakas na busina nang sasakyan.Inaasahan talaga ni Jabez na darating ngayon ang binata dahil nagpahanap siya ng Veterenarian para sa kanyang mga alagang hayop.

Mukhang nagkasakit kasi ang mga baka at kambing na alaga nila dahil sa sama ng panahon.Maybe a little medicine cab help them survived.Magpapakatay rin siya ng mga baboy sa susunod nalinggo para sa munting salo-salo.

Kahit na strikto siya sa mga tauhan niya roon na nakatira sa kabilang baryo ay taon-taon naman niyang binibigyan ng kasiyahan ang mga ito.Bilang pasasalamat sa kanila at pagtulong sa kanya.

"May bisita ka?"nagtatakang tanong dalaga.Tumango naman ang binata bilang sagot.

Nasa ganoon silang pagtatalo ng dumating ang kaibigan niyang si Andy.At may kasama rin itong at babae na ngayon lang niya nakita.Baka ito ang Vet na titingin sa mga alaga niyang hayop.

But Jabez feels something wrong.Biglang napabilis ang pagtibok ng puso niya.Ramdam niyang tila nag-apoy ang mga mata niya sa pagkakasalubong ng kanilang mga mata.

Napakurap si Jabez.Hindi ito maari,nahulaan niyang hindi ito isang mortal.Ano'ng ginagawa niya rito?Ano ang kailangan nito sa kanya?Saan galing ang halimaw na 'to?naisaloob niya.

Pakiramdam ni Jabez ay kakaiba ang lakas ng aura nang babaeng kasama ng kanyang kaibigan.He can feel it.Nasa panganib sila.Kung ano man ang plano ng babaeng ito na nag-anyong tao ay hindi niya hahayaang mapahamak sila.

"Pare,kumusta,"Andy tap his shoulder at saka sinalubong rin siya ng binata nang bro-hugged.
"Nandito pa rin pala ang unknown visitor mo,"nakangiting baling ni Andy sa nakaupong dalaga.

Aiden stand-up at inilihad ang kamay."Hi.I'm Aiden,"nakangiting pakilala niya sa sarili.

"Yeah,I know you from the start."nakangiting sambit ni Andy sa dalaga at saka pinisil ang malambot niyang kamay na hindi pa nito binibitawan.

Nakita ni Jabez ang pakikipag-flirt ni Andy kay Aiden kaya naman tinabig niya ang pagkaka-shake hands ng kanilang mga kamay.

"Oh,relax bro,"nakangising bulalas ni Andy."I'm not going to steal her from you.But I think,"saka binulongan ang binatang nakakunot-noo with matching soft laugh for teasing him.

Mmmh!Jelous...

Inirapan lang ni Jabez ang ginawang pang-aasar sa kanya ni Andy.Saka ipinakilala sa kanila ang kasama nitong babae.Her name is Vivian.Kung saan man nakilala ng binata ang dalaga ay hindi na niya alam.

Pinagtimpla sila ng kape ni Yaya Gloria habang nagkukuwentuhan sila sa sala.At mamaya-maya pa ay pupunta na sila sa kuwadra para tingnan ang mga alaga nilang hayop.

"Hi,"nakangiting sabi ni Vivian saka inilahad ang kamay kay Jabez."Nice to meet you,"nakangiting wika ng babae.

He hesitated to shake her hands but as manners ay tinanggap parin iyon ni Jabez.But the blood  run to his veins suddenly rushed to flows.Paakyat sa ulo niya.Agad niyang binitawana ng kamay ng dalaga.

He can sense that this woman in front her is not a human being.Nagpapanggap lang ito.Thru her eyes inside within.He can sense she is one of them.She is a demon.What a good...transformation,huh?

Kung akala mo hindi ko kayang makita ang pagkatao mo.You're wrong.Sa una palang na sulyap ni Jabez kay Vivian ay alam na niyang may panganib ang dala ng babae sa kanya.

"Nice to meet you to,"seryosong sambit ni Jabez.

Nagpaalam ni Aiden para tulungan si Yaya Gloria sa paghahanda ng kanilang tanghalian.Dahil mamayang hapon ay pupunta sila sa kuwadra para tingnan ang mga alagang hayop ng binata.

Ngunit bakit tila nakaka-tensed ang ganap sa sala.Hindi kayat ex-girlfriend ni Jabez ang babaeng iyon o kaya naman ex-wife kaya ayaw siya ng binata.Ngunit wala namang nababanggit sa kanya si Yaya Gloria.

Ano bang iniisip niya.Nagseselos siya.Yes,she was jelous to Vivian presence.Anak ka nang palaka ka!Humanda ka sa akin mamaya,"inis niyang naisaloob at napalakas ang paghiwa niya ng bawang na kinalingon ng lahat.Nangiwi siya at nag-peace sign.

Neknek mo!Mas maganda naman ako sa kanya.....And Aiden play something weird in his thoughts.Jabez and her,saka napahigikgik sa sariling kapilyahan.

Next

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!