-1-

2K 60 5

Romantik okuyorsanız korku, korku okuyorsanız romantik

Mizah okuyorsanız macera, macera okuyorsanız mizah

Klasik okuyorsanız psikoloji, psikoloji okuyorsanız klasik

Fantastik okuyorsanız edebiyat, edebiyat okuyorsanız fantastik 

Okuyun. 

Yeni şeyler iyidir. 

Hayat TavsiyeleriWhere stories live. Discover now