A/N: Enjoy reading sweeties!!!

****

"Ah, si Warren-'

"Her boyfriend." putol ni Warren sa sasabihin ni Chloe, na nagpalaki ng mata ng dalaga at muling paglingon niya sa binata.

"M-may b-boyfriend ka na?" si Mike nang makabawi sa gulat.

"Oo, and it's me. May problema ka ba don?" may paghamon sa tono nito.

At hindi alam ni Chloe kung ano ang gustong palabasin ni Warren. Bakit kailangang sabihin na boyfriend niya ito? Pero bago pa may mangyaring hindi maganda, hinarap na lang niya si Mike.

"Ahm, salamat ulit sa dala mong ulam." sana makuha nito ang gusto niyang iparating.

Mukhang naintindihan naman nito. "Okay lang. You're welcome. Ah, sige, Chloe, mauna na ako." paalam na nito.

"Mabuti naman." bulong ni Warren na narinig naman ni Chloe, kaya nilingon niya ang binata at pinandilatan ng mata. Sending him a warning. Nagtikom lang ito ng bibig at hindi na umimik pa.

"Sige, Mike, ingat." baling muli ni Chloe kay Mike.

Tumango na lang si Mike saka tumalikod na. Pag-alis ni Mike, sinarado na ng dalaga ang pinto at hinarap na si Warren na naka-cross arms, as if waiting for her to say something.

"What was that?" sita ng dalaga dito.

"What?" maang lang na wika ni Warren, as if hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng dalaga.

"Bakit mo sinabi kay Mike na boyfriend kita?"

"Bakit? Hindi ko ba dapat sinabi yon? Manliligaw mo ba yon?" bakas sa boses nito ang bahagyang galit sa huling sinabi nito.

"That's not the point, Warren."

"So, manliligaw mo nga yon?" tiim bagang na sabi pa nito.

"Warren-" hindi alam ni Chloe kung ano ang sasabihin. Dahil sa totoo lang ay nanliligaw nga si Mike sa kanya, kahit na tinapat na niya itong hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay.

"You know what? Wala naman akong pakialam kung sino ang lalaking yon. Sinabi ko lang na may relasyon tayo, dahil mas madaling i-explain sa mga tao dito kung bakit ako nandito. Kaysa isipin nila na nagpapatuloy kang ng kung sinong lalaki sa bahay mo." mahabang sabi ni Warren. "Nong siya nagpakilalang girlfriend ko, wala siyang narinig sa akin. Tapos ngayon ako nagpakilalang boyfriend niya, sisitahin ako? Tsk!" bulong ni Warren na hindi naman narinig ng dalaga. At saka tumalikod na at nagtuloy sa kusina.

Hindi nakakibo si Chloe, but deep inside, parang gusto niyang kiligin sa kaisipan na concern ang binata sa kanya, pero mas nakakakilig isipin na may relasyon sila, kahit pa nga kunyari lang.

Nakangiting sumunod na lang si Chloe sa binata, naabutan niya itong nakaupo na sa harap ng lamesa. Inilipat muna ni Chloe yung ulam na bigay ni Mike sa isang mangkok saka naupo na din ang dalaga sa katapat na upuan ng binata. Napansin din niya na may pagkain na sa mga plato nila.

"Let's eat." sabi ng binata.

Inalok ni Chloe si Warren ng ulam na bigay ni Mike pero tumanggi ito. Kaya si Chloe na lang ang kumain. Napapansin lang ng dalaga na nakakunot ang noo nito kapag napapatingin ito sa kanya at tila matalim ang tingin ito sa ulam.

"Gusto mo ba? " alok muli ni Chloe.

"No."

"Try it. Masarap."

"I said no!"

Nagulat ang dalaga sa pagsigaw ni Warren.

"Hindi mo naman kailangang sumigaw. Ano bang problema mo?" bakas sa boses ng dalaga ang inis.

The Broken PrinceBasahin ang storyang ito ng LIBRE!