Chapter 21

922K 18.5K 11.2K
                  

Chapter 21
Give Up

Pagdilat ng mga mata ko ay agad akong lumingon sa tabi ko. I was still hoping that I will find him beside me because that's what he promised, but I wasn't even shocked that he's not there.

What's new, right? May natupad ba siya sa mga pangako niya sa akin? Wala naman 'diba?

I sat on the bed and leaned back on the headboard. I grabbed my phone below my pillow and saw that I got two messages. One from Sean and the other one was from Brendt.

I checked Sean's message first.

Sean:
Can't come home, Shan isn't feeling well. Wait for me until noon. I'll fetch you up, ihahatid kita sa office. Take a half day. Just rest there while waiting for me. May meeting kasi ako outside the company at hindi muna ko papasok sa office.

Righth after reading his message, I closed it and read Brendt's message.

Brendt:
I miss you and taking care of you and your baby. Absent ka naman. Let's take a stroll! Importante din sa buntis ang naglalakad-lakad. I've searched about it. Please? Just lend me a day.

I can't help but to compare Brendt and Sean. Kung sino pa ang hindi ama ng anak ko ay siya pa ang mas nagpapakita ng effort.

I replied to Brendt's message right away.

Me:
I'm here at our other house. Just two subdivisions away from ours. Number 34. Okay?

Pagkasend ng aking mensahe ay agad akong pumasok sa bathroom upang makaligo na at makapag-ayos. Ilang minuto lang ang tinagal ko sa pagliligo at nakakatuwa dahil hindi ako nakaramdam ng morning sickness ngayon.

Matapos kong maligo, dumiretso ako sa kama upang kunin ang aking cellphone at tignan ang reply sa akin ni Brendt.

Brendt:
Okay. I'll fire my car right away. Just stay there.

Inubos ko ang oras ko sa pag-aayos ng aking sarili habang naghihintay kay Brendt. Sana lang ay hindi siya naligaw dahil sa walang kwentang direksyon na binigay ko sa kaniya.

Matapos ang ilang sandali ay handa na akong tawagan si Brendt upang tanungin kung nahanap niya ba ang bahay namin ngunit bago pa ako makatawag ay nakatanggap na ako ng mensahe galing sa kaniya na nandito.

Hinawi ko naman ang kurtina ng aking bintana para sumilip at nakitang nandoon na nga siya.

"Aalis po kayo, Ma'am?" tanong sa akin ng aming katulong nang makita akong bumaba ng hagdanan.

Tumango ako. "Baka late rin akong makauwi mamaya. Prepare a dinner just in case."

"Dito pa rin po kayo uuwi mamaya?" nag-aalangan niyang tanong sa akin. Parang nabigla pa siya dahil nagpapaluto ako ng dinner.

Muli naman akong tumango. "Oo at ayoko sanang makarating ito kay daddy." pakiusap ko.

"Sige po, Ma'am. Masusunod po." she said at bumalik na rin siya sa garden. Maybe she's watering the plants.

Lumabas naman ako ng bahay at bumungad sa akin si Brendt na nakahawak sa pintuan ng front passenger seat. Nang makita niya ako ay agad niya itong binuksan.

Hinarangan niya ng ng kaniyang palad ang tuktok upang hindi ako mauntog doon kung saka-sakali habang papasok ng kaniyang Mazda.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon