ÚVOD / PRAVIDLA / FAQ

1.8K 114 20
                         

Vítejte v kouzelném světě tvůrčího psaní! Jste tu poprvé? Určitě teď chcete vědět více, viďte? Jaký je účel tohoto projektu? Jak se zapojit? Pro odpovědi na tyto otázky prosím pokračujte ve čtení! 

Vítejte v kouzelném světě tvůrčího psaní! Jste tu poprvé? Určitě teď chcete vědět více, viďte? Jaký je účel tohoto projektu? Jak se zapojit? Pro odpovědi na tyto otázky prosím pokračujte ve čtení! 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Co přesně je projekt #PsaníProRadost / PísaniePreRadosť?

Tento projekt vyplynul ze základních hodnot Wattpadu - propojení komunity prostřednictvím příběhů. Proto jsme se rozhodli připravit si pro vás témata, která ve vás (snad) probudí inspiraci, nakopnou vás ke psaní a/nebo alespoň poslouží jako zábavné odreagování od větších projektů nebo k zahnání spisovatelského bloku. Na nová témata se můžete těšit začátkem každého měsíce!


Co můžu od projektu očekávat?

Nová témata a nápady ke psaní, výzvy, spolupráci se skvělou komunitou a její zpětnou vazbu, super ceny a (snad i) spoustu motivace, zábavy a radosti ze psaní a čtení stále nových příběhů!


V jakém jazyce má být příběh napsaný?

Příběhy přijímáme jak v českém, tak i slovenském jazyce.


Jak můžu přihlásit svůj příběh?

Příběh prosím přihlaste jak prostřednictvím tohoto formuláře, tak i prostřednictvím komentářů (podrobnosti o tom, v jaké přesně formě mají být ony komentáře, najdete v jednotlivých kapitolách).


Můžu se do projektu přihlašovat opakovaně (každý měsíc)?

Samozřejmě! Pokud se vám bude zamlouvat každé nabízené téma, určitě vám nebudeme bránit ve psaní. Naopak, budeme jedině rádi, když se z vás stane jeden z našich stálých soutěžících!


Musí být příběh, který chci přihlásit, publikovaný samostatně?

Může, ale nemusí. Příběh může být klidně publikovaný i jako součást větší sbírky.


Jak bude probíhat (vy)hodnocení?

Přihlášené příběhy budou hodnoceny týmem ambasadorů a týmem naší komunity! Ambasadoři příběhy bodově hodnotí na základě gramatického a kreativního zpracování. Naše komunita příběhy hodnotí podle svého vlastního a nejlepšího uvážení; prostřednictvím komentářů podávají spisovatelům zpětnou vazbu, konstruktivní kritiku a nabízí tipy a triky jak nejlépe dovedou. Veškerá jejich kritika je konstruktivní a jejich komentáře jsou v souladu s kodexem chování.

Konečné vyhodnocení je založeno na hodnocení obou těchto týmů; bodové ohodnocení ambasadorů se spojí se zpětnou vazbou a daty, které obdržíme od naší komunity.


Můžu se také podílet na hodnocení?

Ano! Na hodnocení příběhů se může podílet kdokoliv! Ať už jste pisatelé, čtenáři nebo rovnou obojí. Jedinou věcí, kterou po vás budeme pro plnění téhle role požadovat, je dodržování slušného chování, pravidel, kodexu chování a zachování objektivity.

Více o hodnocení příběhů se dozvíte v jednotlivých kapitolách.


Kolik bude vítězů & jaké ceny obdrží?

Počet vítězů bude čistě záviset na počtu přihlášených příběhů, na jejich bodovém ohodnocení a na zpětné vazbě naší komunity (takže počet vítězů se může každý měsíc měnit). Mezi ceny patří samolepka na obálku příběhu, zařazení příběhu do seznamu na profilu, který je speciálně vytvořený pro tento projekt. Vítězové (spolu s finalisty) budou také vyhlášeni prostřednictvím naší nástěnky, takže se dostanou do povědomí všech našich sledujících. 


» Příběhy musí být v souladu s pravidly Wattpadu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

» Příběhy musí být v souladu s pravidly Wattpadu

» Prosíme, abyste nepřihlašovali žádné příběhy s obsahem pro dospělé.

» Zúčastnit se mohou pouze uživatelé, kterým je 13 let a více.

» Jestliže v kapitolách nebude výslovně zadaný žánr, může být váš příběh napsaný v libovolném žánru.

» Termín přihlášek bude specifikovaný v každé z kapitol.


Zapomněli jsme něco zmínit? Máte další otázky? Ptejte se!

*

Pozn.: Tato soutěž (a její pravidla) jsou výtvorem týmu ambasadorů a není organizovaná Wattpadem ani jeho zaměstnanci. Hodnocení této soutěže je řízeno jejími tvůrci a tudíž není odpovědností Wattpadu ani jeho zaměstnanců. Tvůrci soutěže si zároveň vyhrazují právo na odmítnutí jakéhokoliv příběhu, který nesplňuje požadovaná kritéria, je nevhodný nebo může být pro naši komunitu potenciálně škodlivý.

Psaní pro radostWhere stories live. Discover now