Chapter 20

797K 16K 3.2K
                  

Chapter 20
What Ifs

"Thank you talaga sa pagtulong mo sa akin, Sandra." pagpapasalamat ni Shannen sa akin nang tumigil na siya sa aming bahay.

Hindi muna ako uuwi sa bahay namin ni Sean ngayon dahil pinilit ako ni Shannen na siya ang maghahatid sakin pauwi. Hindi naman ako pwedeng magpahatid sa kaniya doon dahil magtataka siya't malalaman na niya ang tungkol sa amin ni Sean.

Ngumiti ako at tumango. "Wala po 'yon, Ma'am. I'm just doing my work and obeying my boss."

She smiled back at me and took a glance at our house. "So... you're really rich." puna niya habang tumatango-tango.

"Mayaman po ang daddy ko, hindi ako." sabi ko nalang.

She chuckled. "Okay then." sabi nalang niya. "Sige, magpahinga ka na. Baka napagod ka sa dami ng mga papeles na trinabaho natin."

I nodded. "Sige po. Ingat po kayo pag-uwi." sabi ko bago lumabas ng kaniyang sasakyan.

Kumaway muna siya sakin sa loob ng kaniyang sasakyan nang binaba niya ang salamin bago niya pinaharurot ang sasakyan paalis.

Pumasok naman ako agad sa loob ng bahay at agad akong sinalubong ng isang kasambahay namin.

"Dito po ulit kayo matutulog, Ma'am?" she politely asked me with a smile.

I smiled back and nodded. "Yup."

"May gusto po ba kayong kainin?" tanong niya naman sa akin.

I shook my head. "I'm already full. Thank you by the way. Akyat na ako. Goodnight." sunod-sunod kong sabi bago umakyat patungo sa aking kwarto.

Ang daming ni-order na pagkain ni Shannen na pinagsaluhan namin habang nagt-trabaho kaya busog na busog ako. Hindi niya ako hinahayaang hindi kumain ng marami. Halos sa akin niya nga pinaubos ang lahat ng ni-order niyang pagkain.

I did my evening routine when I got inside my room and took the vitamins for my baby.

Pagkatapos ay humiga na ako sa aking kama at nakaramdam ng ginhawa. I can finally rest.

I was about to doze off when my phone suddenly rang. Inis akong napadilat ngunit nang makita kong si Sean ang tumatawag ay nawala ang inis ko.

"Hello?" I answered the phone call.

"Where are you?" he asked, his voice full with concern. "It's already 10 in the evening. Nasa office pa ba kayo?"

Umayos ako sa pagkakaupo sa kama. Sumandal ako sa may header at tinabunan ang sarili ko ng comforter hanggang hita.

"I'm already home." I told him.

"Home?" he asked, suddenly confused. "Nasa living room ka ba or are you eating in the kitchen? Akyat ka na sa room natin. You need to rest." sunod-sunod niyang sabi without letting me answer his first questions.

He thought that I'm at our house...

"I'm here at my maiden's house." paglilinaw ko sa kaniya. "Hinatid kasi ako ni Shannen at hindi naman pwedeng diyan ako magpahatid."

I heard him let out a sigh after a few seconds that he remained silent.

"Wait for me there. I'm gonna pick you up. You will go home to our house." he said with convicton like no one can stop what he was about to do.

"Huwag na... Nakapantulog na ako." tinatamad kong sabi. "I'm also about to sleep when you suddenly called."

"So if I didn't call you then I wouldn't know your whereabouts?" he asked. "You're going to make me worried again..."

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon