Bocian w Tradycji Ludowej

28 10 2

~~Vita Maiorum~~   

,,Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale bocian już tak''

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

,,Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale bocian już tak''. Naprawdę dużo się kryje za tym powiedzeniem. W wyobrażeniach ludowych wszystkich Słowian, bocian zaliczany jest do czczonych, bożych, świętych oraz dobrych ptaków. W opowieściach ludowych i obrzędach wiosennych występuje jako obrońca roli, oczyszczający ziemię z gadów i pozostałego plugastwa. Legenda mówi, że bogowie dali pewnemu człowiekowi wór. Miał do niego nie zaglądać i wrzucić do ognia, lecz tamten złamał zakaz i z wora wylazły wszelkie płazy i gady. Chłop, który je wypuścił, zmienił się w bociana i od tamtej pory za karę łapie na całym świecie wszystko to co wylazło z wora. 

Wróżby związane z pojawieniem się pierwszego bociana, przepowiadają zdrowie, urodzaj, bogactwo, pogodę i zamążpójście dziewczyny w nadchodzącym roku

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Wróżby związane z pojawieniem się pierwszego bociana, przepowiadają zdrowie, urodzaj, bogactwo, pogodę i zamążpójście dziewczyny w nadchodzącym roku. Ujrzenie pierwszego boćka w locie gwarantuje: udany oraz urodzajny rok, szczęście i zdrowie, wesołość, długie życie i szybkie wyjście za mąż. Jeśli pierwszego bociana zobaczymy siedzącego lub stojącego nieruchomo na jednej nodze, to nadchodzące dwanaście miesięcy będzie dla nas nieszczęśliwe i ciężkie, możemy też skarżyć się na ból nóg, nasze pola nie będą obfitowały w dorodne plony, czasem wróży to też staropanieństwem i śmiercią.  Przy pierwszym spotkaniu z bocianem warto mieć przy sobie trochę pieniędzy, gdyż złapanie się za portfel, gdy się go ujrzy, wróży bogaty cały rok. 

W wyobrażeniach Polaków i Mazurów przylatujący na wiosnę bocian przynosi na swych skrzydłach ostatni śnieg

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W wyobrażeniach Polaków i Mazurów przylatujący na wiosnę bocian przynosi na swych skrzydłach ostatni śnieg. Uważano też, że tuż przed odlotem bociany zaglądają w okna gospodarzy, aby się z nimi pożegnać. Wierzono, że gdzieś na kuli ziemskiej występuje Bociania Ziemia, na której ptaki zamieniają się na powrót w ludzi. Bułgarzy sądzą, że bocian to mieszkający na końcu świata pielgrzym, który corocznie wędruje do Ziemi Świętej, a na Pomorzu, że te ptaki odlatują daleko na południe, za morze i tam zmieniają się w ludzi.  

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!