Słowiańskie przekonania na temat włosów

28 12 0

~~Vita Maiorum~~  

Włosy bywały często wykorzystywane w różnorodnych rytuałach i zabiegach magicznych będąc łącznikiem człowieka żyjącego z chaosem i dzikością natury

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Włosy bywały często wykorzystywane w różnorodnych rytuałach i zabiegach magicznych będąc łącznikiem człowieka żyjącego z chaosem i dzikością natury. Już samo ułożenie włosów u Słowian miało zasadnicze działanie na los człowieka. I tak, włosy związane, uczesane i równo ułożone umieszczają człowieka w porządku kultury, natomiast rozpuszczone, rozczochrane i brudne przypisują danej osobie związek z naturą, chaosem i zaświatami. Z tego też powodu zaniedbywano higienę małych dzieci, w tym czesania i przycinania włosów aż do Postrzyżyn lub Zaplecin, gdyż jakiekolwiek tego typu zabiegi mogłyby doprowadzić do nieszczęścia. 

W przypadku nierządnic i samotnych panien z dzieckiem jako znak pohańbienia stosowano obcięcie włosów przy pomocy siekiery

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W przypadku nierządnic i samotnych panien z dzieckiem jako znak pohańbienia stosowano obcięcie włosów przy pomocy siekiery. Przycinanie i wyrywanie włosów było charakterystycznym zachowaniem w przypadku żałobników, którzy poprzez kontakt z nieboszczykiem zbliżyli się do zaświatów sprawiając to tym, że ich włosy były w nieładzie. Nie tylko obcinanie włosów, ale także zmienianie fryzury służyło obrzędowemu przechodzeniu między porządkami i zmianie statusu danej osoby. Panna młoda, jako osoba nie będąca już panną, ale jeszcze nie mężatką, musiała mieć włosy rozpuszczone, gdyż poprzez swoje „zawieszenie" pomiędzy dwoma rolami była tymczasowo wyłączona z ludzkiej, uporządkowanej rzeczywistości. 

Zabieg zmieniania fryzury wykorzystywano też w przypadku  Magii Alkmeny (dotyczącej porodu) – rozczesywanie włosów, rozplątywanie warkocza i inne zabiegi „rozwiązujące" miały pomagać w otwarciu się dróg rodnych i przyjściu dziecka na świat

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Zabieg zmieniania fryzury wykorzystywano też w przypadku  Magii Alkmeny (dotyczącej porodu) – rozczesywanie włosów, rozplątywanie warkocza i inne zabiegi „rozwiązujące" miały pomagać w otwarciu się dróg rodnych i przyjściu dziecka na świat. Wygląd włosów, ich kolor, kształt, obfitość, umiejscowienie i inne cechy miały właściwości diagnostyczne i wróżebne. Średniowieczna medycyna i wiedza ludowa dowodziły na ten przykład, że osoby o ubogim zaroście są z natury melancholijne. Z kolei osoby o szczególnie bujnym owłosieniu miały być obdarzone wyjątkowym szczęściem, pomyślnością i bogactwem, a to za sprawą tego, że pochodzenie dobrobytu przypisywano zaświatom. Duża ilość włosów na ciele miała wróżyć też długie, zdrowe życie, a także być znakiem siły i seksualnego wigoru. Więc szczęściary nie musiały golić nóg. Według Słowian mężczyzna bez wąsów i brody to ani kobieta ani mężczyzna, to jak chłopczyk z niewykształconymi organami płciowymi.

 Według Słowian mężczyzna bez wąsów i brody to ani kobieta ani mężczyzna, to jak chłopczyk z niewykształconymi organami płciowymi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Z drugiej strony w u niektórych Słowian nadmierne owłosienie mogło oznaczać siły demoniczne. Również kolor mógł sugerować pewne cechy człowieka. Złocisty/blond wiązano ze słońcem i żywotnością oraz miłym usposobieniem charakteru, czarny z siłami demonicznymi i ciemnością, ale także ciężką pracą, rudy natomiast z chwiejnością, kłamliwością, krwią i śmiercią. We włosach zaklęta jest szczególna moc magiczna. Poganie wierzyli, że w przypadku czarownic i osób podejrzanych o kontakty z siłami zła należy golić całe ciało i pozbywać się wszelkiego owłosienia. Również włosy zmarłych mogły być wykorzystywane w celu ochrony domostwa i zapewnienia dobrobytu gospodarstwu. 

Jeszcze do niedawna chętnie sięgali po nie również myśliwi wierząc, że potarcie lufy strzelby włosami zmarłego podniesie jej skuteczność na polowaniach

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jeszcze do niedawna chętnie sięgali po nie również myśliwi wierząc, że potarcie lufy strzelby włosami zmarłego podniesie jej skuteczność na polowaniach. W przypadku osób żyjących należało uważać, by włosy nie trafiły w niepowołane ręce, gdyż mogły być wykorzystywane na szkodę danego człowieka. Używano ich także w przypadku magii miłosnej. Na Śląsku wierzono, że zawiązanie własnego włosa na guziku umiłowanej osoby miało skutkować odwzajemnieniem i trwałością uczucia. Włosy odnajdowały też zastosowanie w praktykach leczniczych – w trakcie uzdrawiającego obrzędu chorobę przenoszono na kosmyk włosów, po czym wyrzucano go bądź zakopywano w ziemi.Długie włosy dla naszych przodków oznaczały mądrość. Ten kto miał zgoloną głowę miał zniszczoną więź z przodkami, pojawiały się u niego zwierzęce instynkty.

 Ten kto miał zgoloną głowę miał zniszczoną więź z przodkami, pojawiały się u niego zwierzęce instynkty

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

U Słowian istniała tradycja, która polegała na tym, że mężczyzna rozczesywał włosy swojej kobiecie. Miało to pogłębić ich więź i zapewnić ochronę. Rozpuścić włosy kobieta mogła tylko w domu lub na łonie natury (to w celach ochronnych). Warkocz z 3 kosmyków reprezentował połączenie życiowych sił światów Jawi, Prawi i Nawii. Zamężna kobieta zaplatała 2 warkocze, aby stworzyć energię i ochronę dla siebie oraz dla swojego przyszłego dziecka. Aby warkocze nie przeszkadzały, zbierano je w kok lub chowano pod chustą. Przykrywanie głowy przez kobiety w miejscach magicznych czy świątyniach było niezbędne, aby osłabić wrażliwość na informację od wszechświata. Starsze kobiety z obciętymi włosami były zhańbione, ponieważ ścinając włosy pozbawiły swoją rodzinę ochrony.

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!