Postrzyżyny

52 12 0

~~Vita Maiorum~~ 

Uroczyste nadanie imienia we wspólnocie słowiańskiej następowało dopiero, gdy dziecko miało od siedmiu do dwunastu lat

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Uroczyste nadanie imienia we wspólnocie słowiańskiej następowało dopiero, gdy dziecko miało od siedmiu do dwunastu lat. Do tego czasu pociecha nosiła imię ochronne, które miało je zabezpieczyć przed zainteresowaniem sił demonicznych.  Z wkraczaniem w wiek dorosły są związane dwa słowiańskie obrzędy inicjacyjne, do których przystępowali chłopcy lub dziewczęta w odpowiednim wieku. Mowa tutaj o chłopięcych postrzyżynach i dziewczęcych zaplecinach. W tym rozdziale skupimy się na tym męskim obrzędzie.

Od tego czasu chłopcy byli przyuczani do typowo męskich zajęć, takich jak: polowanie, wojaczka, rzemiosło i rola

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Od tego czasu chłopcy byli przyuczani do typowo męskich zajęć, takich jak: polowanie, wojaczka, rzemiosło i rola. Nadawane w czasie postrzyżyn imię pełniło funkcję wróżby i życzenia, samospełniającej się przepowiedni. Najliczniejszy zbiór słowiańskich imion właściwych stanowią imiona dwuczłonowe, których znaczenie należało odczytywać jako  zaklęcie. Przypuszcza się, że początkowo imiona dwuczłonowe były zarezerwowane wyłącznie dla reprezentantów wyższych warstw społecznych, podczas gdy wśród nizin społecznych funkcjonowały imiona pochodzące od nazw pospolitych, np. Żur, Jeż, Gęba. Czy ktoś tu z obecnych chciałby się nazywać Gęba?  
 

 Obrzęd postrzyżyn polegał na symbolicznym obcięciu włosów chłopcu przez ojca lub żercę

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Obrzęd postrzyżyn polegał na symbolicznym obcięciu włosów chłopcu przez ojca lub żercę. Chłopcy przystępowali do tego obrzędu najczęściej w wieku siedmiu lat. Do tego czasu nigdy nie obcinali włosów. Rytuał ten był traktowany również jako oficjalne uznanie swego potomka za prawowitego spadkobiercę. Po tym wszystkim chłopiec musiał się zachowywać jak dorosły członek wspólnoty. Obrzęd postrzyżyn można postrzegać w dwóch płaszczyznach – kultury magicznej oraz społecznych zachowań. 

W tym pierwszym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której dziecko  o niepewnym statusie, w bliskiej relacji ze sferą zaświatów i dzikim porządkiem natury poprzez rytuał przejścia staje się częścią społeczności, zostaje włączone w sferę kultury

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W tym pierwszym wypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której dziecko o niepewnym statusie, w bliskiej relacji ze sferą zaświatów i dzikim porządkiem natury poprzez rytuał przejścia staje się częścią społeczności, zostaje włączone w sferę kultury. Dziecku przestaje zagrażać niebezpieczeństwo związanym z bliską przynależnością do chaosu. Ponadto po obrzędzie postrzyżyn młody chłopiec zaczyna uczyć się rzemiosła, polowania i innych czynności niezbędnych w dorosłym życiu, co przygotowuje go do przyszłej roli ojca i głowy rodziny, to pierwszy etap usamodzielniania.  Po ceremonialnym obcinaniu włosów urządzano długie uczty, trwające nawet do samego rana. A, i odnośnie tych obciętych włosów. Są źródła, które podają że składano je w ofierze bogom. Lecz to nie jest pewna informacja.

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!