356 dni

898 122 2

Ja próbująca odejść na chwilę od Marvela:

Ja: Ok koniec.

Ja*zaczyna przeglądać memy*

Ja*nagle natrafia na mema z Marvela*

Ja: No naprawdę

Ja: No naprawdę

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!