Informacje Again.

246 19 8

Tak wiem, jestem najgorszą autorką ever.
Nie sądziłam, że książka zajdzie tak wysoko. Wiele z Was czekało, na kolejną część..
Ta część faktycznie będzie. Już niedługo, tyle mogę Wam zdradzić. Nie mogę przecież zostawić w niepewności 2 tyś. czytelników 🤔
Wena wraca do mnie, mam już wiele pomysłów na nowe rozdziały. Myślę, że będę kontynuować w okolicach końca roku szkolnego, oraz samych wakacji.
Czekajcie cierpliwie, gdyż przewiduję, że kolejne części będą już regularnie!
Dziękuję Wam za wsparcie! 💋

Czekajcie cierpliwie, gdyż przewiduję, że kolejne części będą już regularnie! Dziękuję Wam za wsparcie! 💋

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
♤ Pocałunek Krwi ♤Where stories live. Discover now