💥Pangngalan 2💥

145 8 0

📌Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari.

📌Nauukol ang pangngalan ayon sa kaurian sa pagpapangalan sa tao, bagay o pangyayari.

📌Maaari itong pambalana o pantangi.

Pantangi

📌Laging nagsisimula sa malaking titik na tumutukoy sa tangi o tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip, o pangyayari na ibinubukod sa kauri nito.

Halimbawa:

1. Dr. Jose Rizal
2. Gloria Macapagal Arroyo
3. Internet
4. Chowking
5. Pilipinas

Pambalana

📌Nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba pa.

Halimbawa:

1. watawat
2. manunulat
3. website
4. inhinyero
5. teacher

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon