Хейлъб?

15 2 0

  Гледната точка на Хана
Бях щастлива, че ще правя проект с Кейлъб. Той е много мил и не е като останалите. В него има нещо специално. Искрицата в очите му, която ме караше да се разтапям, всеки път щом го погледна. Харесвам го, но ме е страх да не ме нарани.
  Гледната точка на Кейлъб
Хана е изключително красива. Тя е перфектна. Рисува и пее, а характера ѝ е толкова благ и нежен. Усмивката ѝ се запаметяваше в съзнанието ми и по цял ден не можех да спра да мисля за нея. Реших да я заговоря:
-Хей, Хана, искаш ли да дойдеш вкъщи, за да направим проекта?
-Да, с удоволствие. Нека след часовете се чакаме пред шкафчетата.
-Добре.
Гледната точка на Хана
Часовете минаха бавно и мъчително. Звънецът би и се отправих към мястото на срещата. Той ме чакаше. Усмихна ми се и тръгнахме към колата му. Като джентълмен, какъвто е той, ми отвори вратата. Качих се, а той затвори след мен.
Тръгнахме към дома му.

I Hate You I Love YouRead this story for FREE!