362 dni

1.3K 142 27

Ale ten czas szybko leci, czy tylko mi się tak wydaje?

Dzisiaj seria gifów których zadaniem jest was pocieszyć, rozbawić itp..

(Bo za to im płacę)

(Bo za to im płacę)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jedne z lepszych przytyły 3Mb i nie chcą się tu zmieścić:/

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jedne z lepszych przytyły 3Mb i nie chcą się tu zmieścić:/

Spróbuję coś wykombinować.

365 dni | Avengers: End Game (1) ✔️Przeczytaj tę opowieść za DARMO!