Истината за...

20 2 0

-...
Тъкмо щях да отговоря, но звънеца ме спаси. Отидох да отворя и веднага се усмихнах. Беше най-добрият ми приятел Шон.
С Шон сме приятели от 1-ви клас и още тогава разбрахме, че нашето приятелство ще трае вечно. Усмихната веднага скочих да го прегърна.
-Хей, Ди, по-полека! - каза той, като едва успя да си поеме въздух от силната прегръдка.
-Съжалявам. Какво правиш тук?
-Реших, че след като учебната година започна, ще е добре да си направим една от нашите забавни вечери за празнуване.
В тези дни Шон идваше вкъщи и цяла вечер си говорехме за бъдещето и миналото. Спомняме си за най-големите ни мечти и надежди.
-Хайде да си направим, но не само двамата.
-Какво имаш предвид?
-Шон, това са Хана и Джесика.
В момента, в който го видяха те пощуряха. Да, трите му най-големи фенки под един покрив.
С Хана и Джесика се запознахме във втори клас. Първата ми учебна година изкарах в Канада, където се запознах с Шон. След като се преместих в Америка, с него не спряхме да си говорим и често си ходихме на гости.
Джесика веднага си извади телефона и започна да се снима с него, а Хана прерови раницата си, за да намери лист и химикал, за да получи автограф.
-Момичета, явно знаете кой е Шон. Той ще остане с нас тази вечер и ще можете да си поговорите на спокойствие.
Отидох до него и му прошепнах да спи с отворени очи, след което се усмихнах дяволито.
Отидох да му приготвя стаята до моята. Той винаги оставаше в нея, защото си имахме таен проход, чрез който можехме да отидем при другия по всяко време.
  Гледната точка на Шон
Щом Давина излезе, приятелките ѝ веднага започнаха да ме гледат с отворени усти. За малко да им потекат лигите.
-Е, момичета, как сте?
Не получих отговор, а едната за малко да припадне.
Гледната точка на Давина
Щом се върнах и ги видях, едва се сдържах да не се изсмея. Взех телефона на Джесика и го показах на Шон. Имаше повече негови снимки, от колкото той самият си е правил. Стана и отиде при Джес. Седна до нея и я гушна. В този момент тя се изчерви като домат. Шон я целуна по бузата, а тя само каза, че повече няма да си измие лицето и няма да си смени дрехите. Той ѝ обеща, че няма да е последната им прегръдка.
Хана стоеше и гледаше. Тя не беше чак толкова голяма фенка на Шон, но все пак не беше и безразлична.
Стана късно и се запътихме към леглата. Хана и Джес решиха да са в една стая, а аз и Шон бяхме в отделни или по-точно полу сляти. След като момичетата заспаха отидох при Шон. Цяла вечер си говорехме и изглежда бяхме заспали на неговото легло.
Събудих се към 6:30. Щом го видях как сладко спи, реших да не го будя и излязох възможно най-тихо от стаята. Отидох да си взема душ и изведнъж си спомних, че с Шон не само си говорехме, но и...

I Hate You I Love YouRead this story for FREE!