Nominka

210 7 5

Nooo więc... Nominowała mnie taka super osóbka Youki_sama. Zapraszam na jej profil. A oto pytania:

 A oto pytania:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1. Pająków. Są takie... No wiecie jakie. I jeszcze chyba psów. A to dlatego, że jeden mnie na tamtych wakacjach ugryzł ;_;

2. Kocham wszystkie... Oprócz lukrecj- fuuj.

3. Eee... Za ciężki wybór.

4. Moja BFF mi poleciła.

5. Yaoi!!!!

6. Wszystkie części "Czerwonej królowej" i "Kwiat pustyni".

7. Kot.

8. Komarów, które aktualnie mnie nękają co noc 😏😏😏

9. Shōyō Hinata z mojego ukochanego anime "Haikyuu"😍😍 No i oczywiście Itachi i Shizui, to trzej moi menżowie xD

10. LadyHelloBell olagrab11 Eternal_Child15 Yuzuka17 Wyploszek No moje kochane, to w podzięce, za super opowiadania, komentarze. I szczególnie dla mojej mamke 😘

Ps. Powracam i niedługo rozdział ;)

Moja Tęcza// Kuroko no Basket [Zawieszone]Where stories live. Discover now