Jak postrzegano kobiety?

50 13 1

~~Vita Maiorum~~ 

Słowianie byli nielicznymi w swoich czasach, którzy szanowali kobiety

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Słowianie byli nielicznymi w swoich czasach, którzy szanowali kobiety. I do tego każda dziewczyna u nich miała prawo mieć własne zdanie i je wyrażać. Postać kobieca od zawsze była owiana dla nich woalem magii i tajemniczości, zupełnie jak noc. Takie skojarzenie może mieć powiązanie z naturą Księżyca, który  od niepamiętnych czasów kojarzony był z energią żeńską.  Odkryto szczególne powiązanie naszego satelity z kobietą, a wszystko to przez obserwację cyklu menstruacyjnego, który trwa około 28 dni czyli tyle, co pełny cykl księżycowy. 

Nocą także przytrafiały się najczęściej koszmary

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nocą także przytrafiały się najczęściej koszmary. Wiele z najstraszniejszych demonów z mitologii słowiańskiej ma postać kobiety. Można przypuszczać, że jest to spowodowane skojarzeniem kobiety z istotą o zdolnościach magicznych, niezrozumiałych. Respektowano wszystko to, czego nie sposób było zrozumieć. Przykładami takich demonów są najbardziej znane Leśne Baby czyli demony przypominające starą, brzydką kobietę, mieszkającą w ciemnych lasach, natomiast kobieta, która zmarła śmiercią tragiczną i nienaturalną stawała się zmorą.

 Przykładami takich demonów są najbardziej znane Leśne Baby czyli demony przypominające starą, brzydką kobietę, mieszkającą w ciemnych lasach, natomiast kobieta, która zmarła śmiercią tragiczną i nienaturalną stawała się zmorą

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rola kobiet w medycynie w czasach Słowian była ogromna i nieoceniona. To kobiety posiadały wiedzę z zakresu botaniki, zielarstwa i zdrowia. Powołanie kobiet w tych odległych czasach nie kończyło się tylko i wyłącznie na macierzyństwie. Po okresie menopauzy kobieta stawała się znachorką, zyskując na szacunku. Jako matrona rodu miała wówczas potężne znaczenie. Nie tylko posiadała ogromne życiowe doświadczenie, ale także potrafiła uleczać zarówno ciało, jak i duszę poprzez czary, zaklęcia i modły. 

Kobiety w czasach pierwszych Słowian były rdzeniem każdej rodziny

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kobiety w czasach pierwszych Słowian były rdzeniem każdej rodziny. To one wydawały na świat potomków, opiekowały się nimi, a często oddawały swoje życie, by dać początek nowemu. Nic zatem dziwnego, że jako najważniejszą osobę w domu uważano matronę rodu. To ona rozpalała i podtrzymywała, tak ważne w życiu Słowian, domowe ognisko. Co ciekawe, kiedy ojciec wydawał swoją córkę przyszłemu mężowi, otrzymywał zapłatę od jej przyszłej rodziny, gdyż zdawano sobie sprawę, jak ważna jest rola kobiety, i jak bardzo ucierpi dom, gdy jej zabraknie. Panowało wówczas powiedzenie, że bogaty jest ten, któremu urodziły się dwie córki.

 Panowało wówczas powiedzenie, że bogaty jest ten, któremu urodziły się dwie córki

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kobieta była ważna nie tylko w życiu codziennym, ale także w życiu religijnym. W panteonie słowiańskim znalazły się też miejsca dla kobiety. Bogiń było nawet więcej niż bogów. Co ciekawe kult bogini Mokosz jako Matki Ziemi, był na tyle silny, iż po chrystianizacji zastąpiono go kultem Matki Boskiej. Jeszcze do niedawna na Kaukazie, na widok księżyca w nowiu, modlono się właśnie do Maryi.

Kolejnym ciekawym aspektem jest to, iż samą naturę kojarzono z kobiecością, bowiem tak samo rodziła i opiekowała się, darząc miłością swoje dzieci

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kolejnym ciekawym aspektem jest to, iż samą naturę kojarzono z kobiecością, bowiem tak samo rodziła i opiekowała się, darząc miłością swoje dzieci. Bezpośrednie skojarzenie mogło wynikać też z obserwacji zmienności natury ze zmieniającym się cyklem życia kobiety. Natomiast uderzenie pioruna w ziemie, podczas pierwszej letniej burzy, uważano za akt miłosny Peruna z Matką Naturą.


Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!