Wygląd życia codziennego

52 12 3

~~Vita Maiorum~~   

Pierwszą rzeczą, o jakiej należy wspomnieć są warunki mieszkaniowe Słowian

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Pierwszą rzeczą, o jakiej należy wspomnieć są warunki mieszkaniowe Słowian. Nie byli oni dzikimi ludźmi chowającymi się w jaskiniach, lecz budowali osady, składające się z licznych domów.

 Najpopularniejszym budulcem było drewno, którego z uwagi na lasy porastające ich terytorium było pod dostatkiem

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Najpopularniejszym budulcem było drewno, którego z uwagi na lasy porastające ich terytorium było pod dostatkiem. Jakżeby inaczej. Kamienne budowle pojawiały się bardzo rzadko i dopiero w późniejszych wiekach, kiedy transport kamienia stał się łatwiejszy. Poza osadami składającymi się z ciasno przylegających do siebie domostw, znane były również pół lepianki, czyli samodzielne domostwa budowane na podobnej zasadzie. Były budowane na planie kwadratu i miały maksymalnie 3-4 metry kwadratowe, co pozwalało na zmieszczenie się w niej niewielkiej rodziny. Zapasy, bydło, przedmioty codziennego użytku chowano często w osobnych pół lepiankach. Dopiero z czasem, rozpoczęto budowę chat, z dwoma lub więcej pomieszczeniami. Jeden i drugi model zabudowy był kryty strzechą.

 Jeden i drugi model zabudowy był kryty strzechą

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!