Słowiański typ urody

102 14 3

~~Vita Maiorum~~   

Choć nie istnieje jeden model, który od początku określałby, jak powinien  wyglądać typowy Słowianin, to każdy potrafi wymienić przynajmniej kilka charakterystycznych cech

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Choć nie istnieje jeden model, który od początku określałby, jak powinien  wyglądać typowy Słowianin, to każdy potrafi wymienić przynajmniej kilka charakterystycznych cech. Wśród takich cech znajduje się szczególny kształt twarzy. Przedstawiciele i przedstawicielki typu słowiańskiego mają twarze raczej podłużne, ale niezbyt szczupłe. Cera jest jasna, ale łatwo opalająca się.

 Cera jest jasna, ale łatwo opalająca się

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cechą wyróżniającą się są mocno zarysowane kości policzkowe

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cechą wyróżniającą się są mocno zarysowane kości policzkowe. Brwi układają się w estetyczny łuk, natomiast włosy nie mają zwykle zbyt intensywnych barw. Przeważnie jest to ciemny blond, brąz lub rudy wpadający w brąz. Jako kolor oczu właściwy dla typu słowiańskiego podawany jest niebieski lub szary ale też i piwny.

 Jako kolor oczu właściwy dla typu słowiańskiego podawany jest niebieski lub szary ale też i piwny

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Słowianie należą raczej do osób szczupłych, ale dobrze zbudowanych, silnych, co dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Słowianie należą raczej do osób szczupłych, ale dobrze zbudowanych, silnych, co dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Panie zatem mogą poszczycić się dobrą figurą, jednakże zazwyczaj biodra mają dość szerokie nawet przy niewielkiej wadze. Lecz niekoniecznie musi się to sprawdzać. Niektórzy Słowianie posiadają też krótkie nogi w stosunku do reszty ciała.  Oczywiście z biegiem lat nasza rodzima uroda zanika, gdyż ludzie wiążą się teraz z przedstawicielami innych krajów. Ah, ta wielokulturowość. 

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!