Chrystianizacja - Dlaczego tak mało wiemy?

140 14 2

~~Vita Maiorum~~Christianam Fidem~~Paganus Identitatem~~

Proces zanikania pamięci o naszych dalekich przodkach trwał nie latami, nie dziesiątkami, ale setkami lat

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Proces zanikania pamięci o naszych dalekich przodkach trwał nie latami, nie dziesiątkami, ale setkami lat. Wpłynęło na to wiele czynników, które w pewnym momencie nachodząc na siebie i łącząc się doprowadziły do stopniowego zniszczenia słowiańskiej tożsamości i źródeł podających nam wiedzę na ten temat. Ale główną przyczyną tej smutnej prawdy jest chrystianizacja. Proces ten trwał nie tylko w fizycznym wymiarze, czyli nawracaniu niewiernych siłami przymusu, nierzadko z użyciem przemocy czy nawet i masowych mordów. Polska w momencie wkroczenia do chrześcijańskiego zachodniego świata musiała mu się całkowicie podporządkować słuchając poleceń jego zwierzchnika, którym był papież. We wczesnym średniowieczu zabroniono Europejczykom obchodzić pogańskich świąt związanych z kultem ich bóstw i sił przyrody. W Polsce za przyłapanie na obchodzeniu słowiańskich obrzędów wybijano zęby.

Jednak mimo trudów poniesionych przez chrześcijańskich misjonarzy nie udało się do końca wytępić tego typu praktyk

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jednak mimo trudów poniesionych przez chrześcijańskich misjonarzy nie udało się do końca wytępić tego typu praktyk. Niezłomni poganie nadal pomimo deklaracji nowej wiary nie byli gotowi na to, by przestać obchodzić coś, co dla nich było święte. Kurde, jesteśmy dumne ze Słowian. W odpowiedzi na to, Kościół postanowił świętom tym nadać nowe, chrześcijańskie znaczenie. Świętom przesilenia zimowego, które dla pogan było symbolem rozpoczęcia nowego roku nazwano Bożym Narodzeniem, świętom przesilenia wiosennego, w tym malowaniu jajek Wielkiej Nocy nadano symboliczny charakter zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Kościół oprócz przymusowej chrystianizacji, stosował również inne sposoby na wyplenienie „pogaństwa" z Polski

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kościół oprócz przymusowej chrystianizacji, stosował również inne sposoby na wyplenienie „pogaństwa" z Polski. Wielu z nas zastanawiało się nad tym, że jeżeli Słowianie naprawdę byli rozwiniętym ludem, to gdzie są po nich pozostałości? Zapisy, księgi, budynki? Otóż nakazano niszczyć świątynie, posągi, ścinać drzewa w świętych gajach, a same obrzędy prześmiewać ukazując ich prymitywność w stosunku do jedynej prawdziwej wiary. Zniszczono wszelakie księgi i zapisy o Słowianach. Czasami odnajdujemy szczątki po zniszczonych materiałach źródłowych, których przykładem był chociażby Świętowit ze Zbrucza. Przedmioty takie dają nam jednak tylko szczątkową i mglistą wiedzę o naszych praprzodkach. Przez zaborczość i bezwzględność średniowiecznego chrześcijaństwa Słowianie zostali niemal wymazani z kart historii. Ci ludzie, którzy szerzyli wiedzę o naszych przodkach, a obrządki praktykowali nazwani zostali heretykami, czarownikami i paleni byli na stosach pod zarzutami praktykowania czarnej magii.

By odwrócić uwagę od stosowanej brutalności, wprowadzono w późniejszym czasie Indeks Ksiąg Zakazanych, który zawierał liczne pozycje książkowe, które datowane były na dzieła z czasów starożytności, w których niejednokrotnie można było uzyskać dost...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

By odwrócić uwagę od stosowanej brutalności, wprowadzono w późniejszym czasie Indeks Ksiąg Zakazanych, który zawierał liczne pozycje książkowe, które datowane były na dzieła z czasów starożytności, w których niejednokrotnie można było uzyskać dostęp do wiedzy na temat wielkości cywilizacji pogańskich ludów, zapisków podróżników czy informacji na temat wierzeń. Jako ciekawostkę możemy podać, że Słowianie nie składali ofiar z ludzi, lecz kiedy pojawili się w ich okolicach misjonarze, poganie postanowili składać z nich ofiary. Jaka śmieszna ironia losu.

Zanik źródeł i pamięci spowodowany i przyspieszony przez Kościół miał miejsce nie tylko na ziemiach słowiańskich, ale również i nordyckich, germańskich, a nawet rzymskich

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Zanik źródeł i pamięci spowodowany i przyspieszony przez Kościół miał miejsce nie tylko na ziemiach słowiańskich, ale również i nordyckich, germańskich, a nawet rzymskich. Można stwierdzić, że proces chrystianizacji w średniowieczu poszedł celująco, gdyż tak niewiele wiedzy i źródeł na chwilę obecną nam po tych czasach zostało. Jednak do dziś przez archeologów zostają odkrywane „nowe" dawne osady, kurhany czy przedmioty codziennego użytku, które powoli uchylają przed nami rąbek owianej tajemnicą wiedzy na temat naszych przodków.

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!