Chapter Fifteen: Reveal the Truth itself

Magsimula sa umpisa

"Z-Zandra... Okay ka lang?" nag-aalalalang tanong ni Zabelle sa kanya. Nagising marahil ito sa pagbabangayan nilang dalawa. Ang kidnapper at ang kinidnapp.

"Yes, okay lang 'to. Daplis lang 'to. Walang mas sasakit sa pagkakabali ng buto ko sa tuhod noong naaksidente ako. How are you feeling? Masakit pa din ba ang pagkakasuntok sa'yo?" tanong niya sa kaibigan. Nakita niya ang pag-iling nito kahit nakayuko at nakatingin ito sa may semento.

"Bakit kailangang gawin 'to ni Vince?! Hindi ko syota si Drew para ganituhin niya ako. Nagtataka ako bakit kailangang humantong sa ganito..." mahinang usal ng kaibigan, sapat lang para marinig niya.

"Hindi natin alam ang takbo ng utak ni Vince, Zabelle. Marahil kasama na doon ang paghihiganti niya sa ginawa natin sa step-sister niya. Remember this, makakaalis tayo dito. Nakaopen na ang GPS sa may sapatos ko. Gladly at hindi ko hinubad ang sneakers ko at nakainstall ang isang GPS chip sa may gilId ng sintas. Sana mapansin agad iyon ng tatlo." paliwanag niya sa dalawa nyang kaibigan.

"You mean we have the chance to get out of this stinky place and get our own revenge to that ugly Vince?" di makapaniwalang tanong ni Ziah sa kanya. Isang tango lang ang isinagot niya sa dalaga ng marinig siyang papalapit na yabag.

"Zabelle?" rinig niyang tawag sa kaibigan niya. Sabay na nagkatinginan silang tatlo na may nakapintang pagtataka sa mukha nila.

"Who is that?" sabay na tanong nilang tatlo sa sarili.

---------------------------------

Rosetta's POV

"Kuya! I want to make revenge na! Hindi ko kayang patagalin ang buhay ng tatlong iyan!" asik niya sa kanyang kapatid. Kung hindi pa siya nakaalis sa Rehabilitation Center na pinaglagyan sa kanya ay siguradong nabuburyo na siya sa loob ng Mandaluyong kakaisip kung paano maghiganti.

"Manahimik ka! Hindi ka nakakatulong sa plano ko. Just shut your slutty mouth and sit!" sigaw sa kanya ng Kuya Vince niya. Stepbrother niya ito. Anak ito ng napangasawa ng daddy niya. Hindi sila magkasundo pero dahil iisa ang layunin nilang dalawa ay napagkasunduan nilang magteam up para makapaghiganti.

"Don't shut up me! You can't manipulate me! Isusumbong kita kay Daddy!" pagbabanta niya sa kapatid niya.

"Go! Magsumbong ka, sino kaya sa atin ang mas papaniwalaan ni Dad? Kakalaya mo lang sa Mandaluyong, and Dad will think na epekto pa din yan ng pagkabaliw mo sa lintik na Car Racing na yan at paghihiganti kay Zandra!" balik nito sa kanya. She say nothing about what her brother told him. Tama ito. Mas papaniwalaan ngayon ng daddy nila ang kuya niya dahil kalalabas niya lang sa Rehab.

"I will make things clear, Rosetta. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa tatlong iyon. Minsan ka nang pumalpak at ayokong masira ang plano dahil sa lintik na kabobohan mo!" galit na anito sa kanya habang tinungga ang isang bote ng beer na kanina pa'y hawak-hawak nito. Napatango na lang siya ng di oras.

Takot siya sa lalaking nasa harapan niya. She never saw her Kuya Vince this mad. Kahit hindi sila ganoon kaclose, never pa niyang nakita itong ganito napupuyos sa galit.

"Kuya, bakit ka maghihiganti?" walang pag-iisip na tanong niya sa kapatid. Napalingon lang sa kanya si Vince at tinitigan siya ng mabuti.

"You will do everything for the sake of love. Papatay tayo para masolo natin ang mahal natin. Selfish but that's what I wanted. To have Zabelle, all by myself." paliwanag ni Vince sa kanya sabay pasok sa loob ng kwarto nito. Naiwan siyang nakatunganga at nag-iisip ng marahil ng paraan na makakatulong pa sa paghihiganti nilang dalawa.

-------------------------------- 

DREW'S POV

"Damn!" 

Napamura nang biglaan si Drew ng biglaang prumeno si Jet. Agad niyang dinagukan ang kaibigan dahil halos masubsob na silang tatlo sa harapan.

"What the fuck is your problem, dude?!" naiinis na tanong ni Raf sa kaibigan.

"May dumaang pusa eh!" 

Tinitigan nilang dalawa ng masama si Jet na napapakamot na lamang ng ulo.

"Mamatay tayo sa pinaggawa mo eh. Tss. Umayos ka nga sa pagmamaneho!" babala niya rito sabay balik sa pagkakakalikot sa kanyang cellphone.

"Wait! Itigil mo! Nasa malapit lang sila rito." pagpapahinto ni Drew sa kaibigan. Kanina pa niya binubutinting ang cellphone niya na may GPS tracker device. Bigla kasing may nag pop-out na notification sa cellphone niya habang dinadial ang number ng kaibigan niyang detective.

"How did you know?" nagtatakang tanong ni Raf.

"I'll explain it later. Turn the car around. They are near." utos niyang muli kay Jet na agad na binuhay ang makina ng sasakyan.

Malapit na kami Zabelle.

-----------------END OF CHAPTER FIFTEEN------------------

READ | VOTE | COMMENT | BE A FAN

The Triumvirate Racers (Book 2): Yzzavelle ClayworthWhere stories live. Discover now