I. PROLOGUE

7.8K 90 6
                     

Hindi aware si Kish na marami siyang pusong nasasaktan. Mga pusong umaasam na sana'y mapansin nang isang babaeng may pusong lalaki.

Ang alam niya'y sa iisang tao lamang umiikot ang kaniyang mundo, iyon ay si Jhayce.

High school pa lamang sila'y alam niyang mahal niya na ito. Subalit, sa kagustuhang hindi masira ang pagkakaibigan nila'y inilihim niya ito sa kaibigan. Isa pa ay alam niyang hinding-hindi ito papatol sa isang tulad niyang baliko, dahil alam niyang tuwid ito. Tuwid pa sa mangilan-ngilang mas mapupula pa ang mga labi kaysa dito.

Subalit, bumalik si Georgina. Ang ex-girlfriend niyang pinilit niya noong mahalin. Nais ni Georgina na bumalik muli ang pagtitinginan nila noon, ngunit huli na ito. Kung may kaya man siyang ibigay dito, iyon ang hanggang sa pagiging malapit na kaibigan na lamang nito.

Isang bagong babae ang pumasok sa litrato. Isang hindi maatim na pangyayari ang nagdudulot ng sakit kay Kish. Dahil sa impluwensiya at pera nito'y tinulungan siya nitong lumayo.

Subalit, hindi niya alam na dahil sa likod ng pera't impluwensiya nito'y matatalikuran niya ang nakaraang buhay. Ibang Kish ang nakilala ng lahat.

Nagbago na nga ba talaga siya o nais lamang niyang matanggap siya ng lahat bilang siya? Napakakomplikado ng buhay, lalo na kung alam mong ang nakapalibot sayo'y mga matang mapanghusga. Ano nga ba ang gagawin mo, kung ang lahat yata'y hindi tanggap ang itinitibok ng puso mo?

----------♡️-----------

IT JUST HAPPENED

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the product of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons; living or dead or actual events is purely coincidental.

Do not distribute, publish, transmit, modify or create derivative works from or exploit the contents of this in any way. Please obtain permission from the author.

The story may contain matured scenes, read at your own risk. (18+)

All rights reserved
Copyright © BRUHANGMEOW

𝗜𝘁 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗛𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗲𝗱 - 𝗴𝘅𝗴 | (𝗦𝟭&𝟮)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon