"ကိုငယ္ကလည္း...ဘုန္းစစ္ေသြးဆိုရင္လူတိုင္းကသိတယ္ေလ..."

"ဟုတ္လား..ကိုယ္သိပ္သတိမထားမိဘူး.."

အခန္းထဲတြင္ရပ္မေနေတာ့ပဲခ်စ္သူျဖစ္ေသာသြန္းဆီလာရန္အခန္းအျပင္မွဘုန္းစစ္ေသြးထြက္လာေလေတာ့သည္။

ဘုန္းစစ္ေသြးမွာသိပ္မေက်နပ္သေယာင္မ်က္ႏွာထားရွိေနေသာ္လည္းသူ႔က္ိုသိပ္သတိမထားမိဘူးဆိုတဲ့လူကိုပထမဆံုးေတြ႕ဖူးလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ထိုလူဟာလည္းတျခားသူမဟုတ္..ကိုယ့္ခ်စ္သူ၏အစ္ကိုအရင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ဘုန္းစစ္ေသြးမာနကိုအနည္းငယ္ေတာ့ေလွ်ာ့ထားမိသည္။

သြန္းကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔တင္သြန္းရဲ႕အစ္ကိုအေပၚေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံရန္သာျပင္လိုက္ေလသည္။

"ဒါေပမယ့္...အခုေတာ့သတိထားမိၿပီမလား? ေက်ာင္းမွာေတြ႕ရင္လည္းေခၚေနာ္ အကို.."

"omm..."

ရွင္းသန္႔ျမတ္ပိုင္ဆိုသူဟာစာပဲႀကိဳးစားၿပီးစာအေပၚသာအာရံုထားလို႔လားမသိ။ ကိုယ့္ေက်ာင္းက King ေတြ Queen ေတြက္ိုေတာင္စိတ္မဝင္စားရသည္အထိျဖစ္သည့္အျပင္ခပ္ေခ်ေခ်သာဆက္ဆံတတ္ေသာသူလည္းျဖစ္သည္။

စာကလဲြ၍က်န္တာစိတ္မဝင္စား။ ရွိေသာသူငယ္ခ်င္းအနည္းစုနဲ႔သာေမးထူးေခၚေျပာလုပ္တတ္ၿပီးသူစိမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္သာဆိုခပ္ေခ်ေခ်မ်က္ႏွာထား၊ခပ္ေခ်ေခ်ေလသံျဖင့္သာဆက္ဆံတတ္သူျဖစ္သည္။

ဘုန္းစစ္ေသြးဟာကိုယ့္ခ်စ္သူရဲ႕အစ္ကိုအရင္းျဖစ္လို႔မာနေတြခဝါခ်ထားေပမယ့္ရွင္းသန္႔ကေတာ့ကိုယ့္ညီမရဲ႕ခ်စ္သူျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးနည္းနည္းေလးမွေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြမဆက္ဆံ။

ထို႔ေနာက္ဧည့္ခန္းတြင္သြန္းကဘုန္းစစ္အားေကြ်းေမြးဧည့္ခံစကားေျပာၾကၿပီးရွင္းသန္႔မွာေတာ့အခန္းထဲမွအခန္းျပင္မထြက္သည့္အျပင္ဘုန္းစစ္ျပန္သြားသည္အထိနႈတ္မဆက္။

~~~~~~~~~~~~

ျခံထဲရွိျမက္ပင္ႏွင့္အျခားအလွစိုက္ထားေသာသစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအားဝါသနာအရေရေလာင္းေပါင္းသင္ေနသူ
ျမတ္ႏိုးကိုကို၏မိခင္။

Pasture(Past+Future) [Completed]Read this story for FREE!