Câu 17: Hematocrit là gì

22.5K 3 2

Câu 17: Hematocrit là gì? Công thức bạch cầu của máu ngoại vi ở người?

 Hematocrit:

+ Hematocrit - dung tích hồng cầu (thường ký hiệu là Hct): đây là phần trăm thể tích của máu mà các tế bào máu (chủ yếu là hồng cầu) chiếm.

+ Nồng độ hemoglobine trong máu (HGB hay Hb) đo hàm lượng hemoglobine trong máu.

+ Các chỉ số hồng cầu:

■ MCV - thể tích trung bình hồng cầu

MCV = Hct/số hồng cầu

Giá trị MCV cho phép phân biệt các loại thiếu máu: thiếu máu hồng cầu nhỏ, thiếu máu hồng cầu bình, thiếu máu hồng cầu đại.

■ MCHC - nồng độ hemoglobine trung bình trong một hồng cầu.

MCHC = Hb/Hct

MCHC cho phép phân biệt thiếu máu đẳng sắc hay thiếu máu nhược sắc.

■ MCH - số lượng hemoglobine trung bình trong một hồng cầu

MCH = Hb / số lượng hồng cầu.

 Công thức bạch cầu của máu ngoại vi ở người:

■ Công thức bạch cầu là tỷ lệ phần trăm các loại bạch cầu trong máu. Sự thay đổi tỷ lệ này cho nhiều ý nghĩa quan trọng.

■ Bình thường, công thức bạch cầu như sau:

○ Bạch cầu đa nhân trung tính 55 - 70%

○ Bạch cầu đa nhân ưa acid 2 - 4%

○ Bạch cầu đa nhân ưa base 0 - 1%

○ Lâm ba cầu 12 - 33%

Gồm có: Lâm ba bé 5 - 12%; lâm ba lớn 12 - 30%; monoxit 4 - 8%

Ở trẻ con có 35% bạch cầu đa nhân, 60% lâm ba và 5% monoxit

Câu 17: Hematocrit là gìĐọc truyện này MIỄN PHÍ!