Chapter 19

795K 15.3K 3.4K
                  

Chapter 19
Back

"Baba mo na ko dito." I commanded Sean, when we were three blocks away from Sarto.

He obeyed my command and halted the car before he turned to me. "What for?" he asked.

"Basta, ibaba mo nalang ako." sabi ko nalang sa kaniya.

Even if we shared a few memorable moments yesterday, I'm still his secret wife and I know where to stand.

I was about to go out of the car when I saw him open his door. Napakunot naman ang aking noo sa kaniyang ginawa. Why is he going out of the car?

He opened the back seat and grabbed his coat there before averting his eyes on me.

"Ako na ang lalabas. You drive yourself carefully." sabi niya. "I won't let you walk from here to Sarto."

Sinarado niya na ang pintuan sa driver's seat at mabilis na tinalikuran ang sasakyan upang makapag-umpisa na siya sa paglalakad patungo sa Sarto.

I watched him walked away from me but when he realized that I'm not yet driving the car, he turned around and signaled me to carry on.

Lumipat naman ako sa may driver's seat at nagsimula nang magmaneho patungo sa Sarto. When the car arrived at the driveway of the company, mabilis na umaksyon si Warren upang hintayin ang pagbaba ko. Maybe he thinks that I'm his boss.

His jaw dropped when he saw me getting out of the car instead of his boss.

Lumapit naman ako sa kaniya at binigay ang susi gaya nang ginagawa ni Sean. "It's a secret, okay?" I whispered to him at maagap naman siyang tumango-tango.

Nang makapasok ako sa loob ng Sarto ay huminto muna ako sa lobby upang makita kung nakarating na si Sean. But after three minutes of waiting for his arrival at the lobby, naisipan ko nang umakyat.

Wala akong naabutang Nikki pagkarating ko sa may cubicle. She's not yet here. It's a miracle na mas nauna pa ako sa kaniyang pumasok. She's always early, but I guess not today.

"Good morning, Ma'am, Sir." halos magkakasabay na bati ng mga colleagues ko sa pagdating nila Sean at Shannen.

Shannen's arm was linked on my husband's arm. Sean's wearing a straight face while Shannen's blooming.

Kaya ba niya gustong siya nalang ang lumabas ng sasakyan at kaya natagalan siya sa paglalakad ay dahil magkikita pa sila ni Shannen at sabay na papasok dito sa opisina?

"Good morning!" masigla at masayang bati ni Shannen sa aking mga ka-opisina. "Have a good day, everyone!"

Napatingin naman ako ulit kay Sean at napaiwas ako agad ng tingin nang makitang nakatuon ang kaniyang atensyon sa akin.

Mabilis akong kumilos at binuksan ang computer. I even arranged the folders on my table kahit na wala naman ng laman ang iba para masabi lang na marami akong gagawin.

"Sandra."

Napatigil ako nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Shannen kaya naman agad akong nag-angat ng tingin sa kaniya.

I tried to focus on looking at Shannen ngunit nagt-traydor ang aking mga mata't paminsan-minsan ay nagnanakaw ng tingin kay Sean na pirming nakatingin sa akin.

"Yes, Ma'am?" I asked so politely with a smile.

"Yung favor ko sayo ah?" she said.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon