Chapter 18

841K 15.8K 3.4K
                  

Chapter 18
Sirius

"Hey, be careful..." malambing na sabi ni Sean habang inaalalayan ako pababa ng hagdanan.

"I'm fine. Wala namang nangyari eh." sabi ko at bumitaw nang tuluyan na kaming nakababa.

"But what if something happens?" he asked. "Siguro... mas maganda kung doon muna tayo sa condo tumira para hindi mo na kailangang mag-akyat-baba sa hagdanan. It's too risky and dangerous."

"Sean, wala lang 'yang hagdan, okay?" I assured him, trying to stop him from his thought of moving out of our house. "Kayang-kaya ko pang umakyat-baba ng hagdanan."

"Sandra, think about it... Isang naling hakbang mo lang, marami na ang pwedeng mangyari. Why do we need to risk it if we can prevent it, right?" he tried to make me understand. "I'll ask someone to clean the unit. Papapalitan ko rin ng ibang furnitures and appliances. That's my condo when I was still a bachelor at minsan nalang ako nagagawi doon."

Napanguso naman ako. I wonder how many girls did he already bring to his condo unit before. I bet the count won't fit the fingers of my two hands.

"Hey..." Sean called me softly as he touched my elbow.

Nag-angat naman ako ng tingin sa kaniya at nakitang ngumiti siya sa akin.

"It will be the best for you. Mas safe ka doon." sabi niya sa akin pero hindi naman 'yon ang aking iniisip.

"Ikaw na ang bahala... Kung saan mo gusto doon nalang din ako. Pero..." I trailed.

"Pero?" He raised his eyebrows.

"I really want to stay at the house dahil mas malawak, kaysa sa condo. Masiyado akong kulong doon." pagrereklamo ko.

Bahagya naman siyang natawa sa aking sinabi. He pinched my cheeks at nagulat ako sa mabilis na paglapat ng kaniyang labi sa akin nang napanguso ako sa pagkurot niya sa aking pisngi.

"Let's go." sabi niya nalang at hinawakan ang aking kamay upang kami'y makaalis na patungo sa check-up ko sa ob ngayong araw.

Habang patungo kami sa ospital ay maraming sinasabi si Sean sa condo niya na lilipatan namin. Marami daw landmarks na nakapalibot sa condominium na pwede kong puntahan. May mga malalawak na garden, pools, spa... Hindi daw ako makukulong doon. Hindi lang naman daw ako sa loob ng condo. Ang importante daw ay walang hagdanan.

"You will like it there for sure." he smiled at me as he parked his car on the vacant parking space.

Natawa nalang ako't tumango-tango para hindi na siya mangulit sa akin. "Oo na." sabi ko nalang.

Nauna nang bumaba si Sean sa sasakyan at mabilis siyang dumalo sa gawi ko upang maalalayan ako kahit na hindi naman kailangan. He's treating me like I'm a disabled person kaysa sa pagiging buntis.

When we got into Dra. Jaimez's clinic, agad-agad na kaming pinapasok ng nurse na nasa reception ng kaniyang clinic as soon as she saw my name on the schedule.

"Welcome back!" she warmly welcomed us with a smile. "Ready to know about the baby's condition?"

Tumango ako at ngumiti, samantalang si Sean ay excited na nagsalita. "Yes, doc." he said. "As soon as possible."

We went inside a small room where she will perform a 3D ultrasound para mas makita namin ni Sean ang aming anak kaysa sa normal na ultrasound.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon