💥Mga Katuturan ng Salita 6💥

71 12 0

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩 gaputok - kaunti;bahagya

🍩 kabagot-bagot  - nakakawalang-gana

🍩  polyeto - papel na may impormasyong nakasulat

🍩 nahihimok  - kinakausap upang sumang- ayon

🍩bansag - tawag;taguri

🍩estante - kabinet

🍩 huwad - peke; di totoo

🍩kimi - dungo;mahiyain

🍩 lumiligalig  - gumugulo

🍩 mag-aalinlangan  - magdududa

🍩magkakataliwas - magkakasalungat

🍩 nagpupuyos - nagagalit

🍩 nahimok - nahikayat;napapayag

🍩 nananalaytay - umaagos;dumadaloy

🍩 napawi - nawala

🍩 supilin - pigilin;pahintuin

🍩 tala-talaksan  - bulto-bulto;maramihan

🍩tinitingala - hinahangaan

----
written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2018
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon