The Son of Demons

173 10 1

Chapter13

Pagkatapos kumain ng binata,bumalik siya sa kanyang kuwarto para magpahinga.Wala na siyang dapat pang iintindihin.Maayos ang kuwadra at ligtas ang mga alaga nilang baka at kambing.
Very competent ang mga tauhan niya roon sa asyenda.

Sa muli niyang pagdilat ng mga mata,sumalubong sa kanyang kamalayan ang nangangalit pa ring hangin.Mas lumakas pa yata iyon.Sumisipol talaga na sinasabayan pa nang malakas na buhos ng ulan.

Napatingin siya sa digital clock na nakapatong sa bed side table.Alas syete ng gabi.Nagsuot siya ng jacket at lumabas ng kuwarto.Sinalubong siya ni Yaya Gloria.Sinabi nitong plano na siya nitong katukin.

"Naroon na si Aiden sa komedor,"komento nito.

"Aiden?"

"Ang bisita natin."aniya.

"Ah..."Naalala na niya ang tinutukoy ni Yaya."Lumakas ang hangin,Yaya.Itinaas na ba ang signal?"

"Number 3 na,"sagot nito.

Sumunod siya sa komedor.Naroon ang kanilang bisita.Binati siya ni Aiden.Tango ang kanyang sagot.Naupo siya.
Kasabay nila sa pagmemeryenda ang dalawang lalaking katulong niya sa kuwadra.

Sila ang tagapangalaga sa kanilang mga alagang hayop.
Hindi na iba ang trato niya sa dalawa nilang kasama roon ni Yaya Gloria.Bahagi na ng pamilya ang turing niya sa mga ito.

Sumentro sa meryenda ang kanyang atensiyon.Halos iniiwasan ni Jabez na mapatingin kay Aiden.Wala siyang makitang dahilan para makipag-usap sa dalaga.

Samantalang kapansin-pansin ang pakikipag-kuwentuhan dito ni Yaya Gloria.Halatang aliw na aliw sa kanya ang ginang.Siguro,dahil wala itong kasamang babae sa hacienda kaya naaliw ito.

"Negosyante pala siya,Jabez."sabi ni Yaya sa kanya.

Tumango lamang siya.Hindi siya interesadong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan ng babae.Pag-alis nito roon,malabo nang magtapat pa ang kanilang landas.

~~~

Paggising kinaumagahan,lumabas si Aiden ng kuwarto at dumeretso sa komedor.Nagluluto si Yaya Gloria.Samantalang 'di naman niya makita ang dalawa pang tauhan nila.There's no sight of Jabez too.

"Good morning,Yaya Gloria,"nakangiting bati niya sa ginang.

"Oh,Aiden,gising ka na pala."

"Oho,hindi na po ako makatulog,eh.Malakas pa rin pala ang hangin sa labas,"aniya.

"Oo.Nanatili pa ring signal number 3.Pero inaasahan na bago matapos ang araw na ito,hihina na ang bagyo."

Tumango si Aiden.

"Maagang umalis si Jabez para tingnan kung maayos lang ang mga alaga niya sa kuwadra.Mayamaya lang ay nandito na iyon,"ani Yaya.Kinuha nito ang takure.
"Sandali at ipagtitimpla kita ng kape."

"Ako na ho,Yaya,"presinta niya sa ginang.Kumilos na siya at kusang nagtimpla.
"Siyanga ho pala,wala ho ba kayong sariling pamilya?"

The Son Of DemonsBasahin ang storyang ito ng LIBRE!