💥Pagkakaiba ng Filipino sa Pilipino💥

220 11 0

Ang wikang Filipino at Pilipino ay madalas na pinabmumulan ng kalituhan sa paggamit.
 
➡️Ang salitang Filipino ay ang salitang tumutukoy sa ating wika.
 
➡️Ang salitang Pilipino naman ay ang tawag mga taong naninirahan sa Pilipinas.
 
Narito ang mga halimbawang pangungusap:
 
1. Ang mga kamag-anak kong galing Korea ay nag-aaral magsalita ng Filipino.
 
2. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong  mundo bilang mga mababait. 

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon