Gamit ng Bantas

1.2K 31 4

📌Ang mga bantas (punctuation) ay mga simbulo na nagpapakita ng kayarian at kaayusan ng nakasulat na wika, pati na ang intonasyon at paghintong sandali (pagtigil na sandali) na gagawin kapag nagbabasa nang malakas. Sa nakasulat na Tagalog, ang bantas ay mahalaga upang maging malinaw ang kahalugan ng mga pangungusap.

📌Ang mga panuntunan ng pagbabantas ay pabago-bago ayon sa wika, lokasyon, rehistro at panahon (oras) at patuloy na umuunlad at nagbabago. Ang ilang partikular na mga aspekto ng bantas ay may estilo at sa kung sa gayon ay ayon sa pagpiling ginawa ng may-akda o ng patnugot. Ang mga anyo ng wika natakigrapiko, katulad ng mga ginagamit sapagsasatsatan sa Internet at mga mensaheng teksto, ay maaaring may malawak na kakaibang panuntunan.

📌Kabilang sa mga bantas ang mga sumusunod:

📖Tuldok o period (.)

📖Tandang Pananong o question mark (?)

📖Tandang Padamdam o exclamation point(!)

📖Kuwit o comma (,)

📖Kudlit o apostrophe (')

📖Gitling o hyphen (-)

📖Tutuldok o colon (:)

📖Tuldok-kuwit o semicolon (;)

📖Panipi o quotation mark ("")

📖Panaklong o parenthesis ( )

📖Tutuldok-tutuldok o elipsis (...)

----

💥Tuldok

Ang tuldok (.) ay ginagamit na pananda:

A. Sa kakisigan ni Jin, ako'y kinilig ng sobra.

B. Sa pangalan at salitang dinaglat. Mga halimbawa: (a) Si Gng. A.A. Jose ay mahusay magturo.

C. Sa mga titik o tambilang na ginagawang pamilang sa bawa't hati ng isang balangkas, talaan.

💥Tandang Pananong

Ginagamit ang tandang pananong ( ? ):

A. Sa pangungusap na patanong. Mga halimbawa: (a) Saan ka pupunta? (b) Aalis ka ba?

B. Sa loob ng panaklong upang mapahiwatig ang pag-aalinlangan sa diwa ng pangungusap. Mga halimbawa: (a) Si Apolinario Mabini ang (?) Utak ng Katipunan.

💥Tandang Padamdam

Ang bantas na tandang padamdam ( ! ) ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Mga halimbawa: (a) Mabuhay! (b) Uy! Punta tayo sa labas. (c) Aray! Naapakan mo ang sugat ko sa hinlalaki ko.

💥Kuwit

Ang kuwit ( , ) ay ginagamit sa ganitong mga kaparaanan:

A. Paghihiwalay ng isang sinipi.

B. Sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkaka-uri. Halimbawa: Gusto ko sana bumili ng saging, mangga at pakwan.

C. Sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham-pangkaibigan. Mga halimbawa:

➡️Mahal kong Nena,
➡️Nagmamahal,
➡️Sa iyo kaibigang Aya,
➡️Tapat na sumasaiyo,

D. Pagkatapos ng Oo at Hindi. Mga halimbawa: Oo, pupunta ako sa inyo bukas. Hindi, ayaw niyang pumunta.

E. Sa mga lipon ng salitang panuring o pamuno. Mga halimbawa: Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan, ay isinilang sa Tondo. Si Pastor Arias, isang mahusay na tagapagtanggol, ay isang Manobo.

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon